Analyse van klas

Voor algemene uitleg over Analyse, klik hier.  

Bij de ontwikkeling van Test-Correct hebben intuïtiviteit en bruikbaarheid de hoogste prioriteit gekregen. Dit betekent dat wij keuzes hebben gemaakt in wat wij laten zien aan de gebruiker. Bent u van mening dat een essentiële analyse ontbreekt in Test-Correct laat het ons weten! Test-Correct is door en voor docenten ontwikkeld.

U gaat in het menu naar ‘Analyses’ en klikt op de tegel ‘Klassen’.

U ziet nu een overzicht van alle stamklassen die u lesgeeft en de klas(sen) waar u mentor van bent.

U ziet kolommen van vakken, achter elke klas bij ieder vak kunt u de volgende kleuren zien:

  • De klas scoort gemiddeld voor dit vak t.o.v. zijn parallelklassen;
  • Helder groen. De klas scoort bovengemiddeld voor dit vak t.o.v. zijn parallelklassen;
  • De klas scoort ondergemiddeld voor dit vak t.o.v. zijn parallelklassen;
  • De klas volgt dit vak niet of heeft nog geen toets gemaakt voor dit vak.

Tevens ziet u smileys, deze corresponderen met de achtergrondkleur:

  • Mintgroen een neutrale smiley;
  • Helder groen een lachende smiley;
  • Donkerrood een verdrietige smiley.

Om een specifieke klas te analyseren opent u deze door op het map-icoontje rechts van de klas te klikken.

Een specifieke klas

U bent nu beland in het overzichtsscherm van de betreffende klas.

U ziet twee lijsten bovenaan deze pagina (links en rechts van elkaar), daaronder voor ieder vak een eigen lijst in de gehele breedte (zie afbeelding 46).

46

Afb.46 Voorbeeld van een analyse van een bepaald vak van een specifieke klas, ter vergelijking boxplots van alle parallelklassen van ditzelfde vak, in dit geval is dat slechts één parallelklas.

Afgenomen toetsen

Linksboven is de lijst ‘Afgenomen toetsen’. Hier ziet u alle toetsen die zijn afgenomen bij deze klas. Klik op het menu-icoontje achter een specifieke toets om de toets-analyse te openen.

Cijferlijst

Rechtsboven is de ‘Cijferlijst’. Hier ziet u de gemiddelde cijfers voor ieder vak per student. Ook hier ziet u naast iedere student een map-icoontje. Als u hierop klikt komt u in de student-analyse (beschreven in dit artikel)

Vergelijken met parallelklassen

Onder de bovenste twee lijsten ziet u voor ieder vak een eigen lijst gevuld met boxplots. De titel van iedere lijst is de naam van het vak waar de gegevens over gaan. Onder de titel ziet u een rij boxplots. De meeste linkse boxplot geeft u inzicht over de spreiding van de cijfers van de studenten van de klas, het gaat hier om de gemiddelden die de studenten op dat moment staan voor dit vak.

De overige boxplots betreffen dezelfde informatie van parallelklassen (klassen van hetzelfde leerjaar en leerniveau) voor dit vak. Om welke klas het gaat ziet u onder iedere boxplot, samen met de vakdocent die lesgeeft aan deze klas.

Door de boxplots met elkaar te vergelijken kunt u verschillende inzichten verkrijgen.

Opmerking: Er worden enkel vergelijkingen gemaakt voor de vakken waar voldoende data van aanwezig is. Er worden enkel vergelijkingen gemaakt met parallelklassen waar voldoende data van aanwezig is.