Analyse van student

Voor algemene uitleg over Analyse, klik hier.  

Voor analyse van een student zijn er de volgende opties:

 1. Analyse Student algemeen
 2. De leerlijn van de student
 3. Behaalde cijfers
 4. Berichten

We begrijpen heel goed dat een overvloed aan data een averechts effect kan hebben op de werking van een analyse. De intuïtiviteit en bruikbaarheid van Test-Correct hebben wij de hoogste prioriteit gegeven bij de ontwikkeling ervan. Dit betekent dat wij keuzes hebben gemaakt in wat wij wel en wat wij niet laten zien aan de gebruiker. De hoeveelheid en verscheidenheid aan data die wij verzamelen is echter enorm. Bent u van mening dat een cruciale analyse ontbreekt in Test-Correct dan horen wij dat graag! Immers is Test-Correct door en voor docenten ontwikkeld, daar hoort u dus ook bij.

Analyse Student algemeen

U gaat in het menu naar ‘Analyses’ en kiest de tegel ‘Studenten’. U ziet hier de lijst van alle studenten die u lesgeeft of waarvan u de mentor bent, zie afbeelding 41.

41

Afb.41 Overzichtsscherm ‘Studenten analyse’ met nummering

Hieronder meer uitleg van afbeelding 41:

 1. Hier ziet u het studentnummer van de studenten;
 2. Voornaam;
 3. Achternaam;
 4. Hier ziet u de stamklas waar de student in het huidig schooljaar is geplaatst;
 5. Per vak waar de student minstens één toets heeft gemaakt in Test-Correct ziet u hier het gemiddelde voor het betreffende vak;
 6. Map-icoontje. Als u hierop klikt opent u het analysescherm van desbetreffende student.

Bij ieder vak ziet u een kleurcode:

 • Er zijn geen cijfers bekend voor dit vak bij deze student;
 • De resultaten zijn gemiddeld t.o.v. het schoolgemiddelde voor dat vak, leerjaar en niveau;
 • Helder groen. De resultaten van deze student zijn bovengemiddeld t.o.v. het schoolgemiddelde voor dat vak, leerjaar en niveau;
 • De resultaten van deze student zijn onder gemiddeld t.o.v. het schoolgemiddelde voor dat vak, leerjaar en niveau.

De kleur geeft een inzicht in hoe de student presteert t.o.v. zijn peergroup. Hierdoor kunt u ongeacht de behaalde cijfers inzicht krijgen in welke studenten tot de top of tot de onderklasse behoren.

U opent het map-icoontje om in het analysescherm van een individuele student te komen. Zie afbeelding 42.

42

Afb.42 Analysescherm van een individuele student

Hieronder de uitleg van afbeelding 42:

 1. De naam van deze student;
 2. Bericht sturen. Als u op deze knop klikt kunt u een persoonlijk bericht sturen naar deze student;
 3. Als de student recht heeft op extra tijd dan staat dat hier aangegeven met een rode balk. Als de student geen recht heeft op tijdsdispensatie staat hier een groene balk;
 4. Prestaties per vak. Hier staat het gemiddelde cijfer voor ieder vak waar deze student toetsen voor heeft gemaakt met Test-Correct;
 5. Hier ziet u een portretfoto van de student;
 6. Hier ziet u een lijst van alle toetsen die deze student tot nu toe in Test-Correct gemaakt heeft (ook die van voorgaande jaren). Via het map-icoontje aan de rechterkant opent u de becijferde toets.

U kunt naar beneden scrollen voor analyses. Op dit moment hebben we twee soorten analyses:

 • Hiermee kunt u de leercurve zien van de student onderverdeeld in eindtermen;
 • Hier krijgt u een grafiek te zien van de behaalde cijfers gedurende het huidige schooljaar, afgezet tegen het klassengemiddelde.

Opmerking: Mist u een analyse die u graag terug wilt zien. Vertel het ons!

De leerlijn van de student

U heeft de mogelijkheid om de leercurve te volgen van uw student door in de grafiek ‘Eindtermen’ een analyse te laden per vak. Zie afbeelding 43 voor meer uitleg.

43

Afb.43 Een voorbeeld van een analyse op eindtermen

Hieronder de uitleg van afbeelding 43:

 1. Vak. U kiest hier het vak uit waarvoor de analyse gegenereerd moet worden;
 2. Analyse laden. Als u op deze knop klikt genereert het systeem de analyse;
 3. Aantal afnamen. De Y-as geeft het aantal vraagitems aan voor dit schooljaar;
 4. P-waarde. De X-as geeft de P-waarde aan;
 5. Een blauwe bol. De gegevens van het huidige schooljaar;
 6. Een grijze bol. De gegevens van de gehele schoolcarrière;
 7. Een paarse bol. De grijze en de blauwe bol liggen over elkaar heen. Dit gebeurt enkel in het eerste jaar dat u met Test-Correct werkt (de gegevens van het huidige schooljaar en van de totale schoolcarrière is dan altijd gelijk aan elkaar);
 8. Horizontale stippellijn. Het minimaal aantal gewenste vraagitems die over desbetreffende eindterm moet gaan om een eerlijk beeld te geven. Standaard staat deze op 9;
 9. Verticale lijn. De minimaal gewenste P-waarde waar u een eindterm wilt zien, standaard staat deze op 80% (0,80).

De grootte van de bol geeft aan hoeveel vraagitems er totaal (de gehele schoolcarrière) zijn afgenomen.

Als er bollen te dicht op elkaar liggen kunt u inzoomen. Als u met een muis werkt doet u dit door een rechthoek te trekken in de grafiek. Klik in de grafiek met de linkermuisknop, houdt de knop ingedrukt. Trek de cursor over de gewenste bollen waar u op wilt inzoomen. Als u tevreden bent met de omvang van de rechthoek laat u de muisknop los.

Als u met een touchscreen werkt kunt u inzoomen door twee vingers op de grafiek te plaatsen en de afstand tussen de twee vingers vergroten.

Het systeem zoomt automatisch in op de door u aangegeven rechthoek, u ziet de X-as en de Y-as automatisch aangepast worden. Als u nu terug wilt naar het normale overzicht klikt u op ‘Reset zoom’ in de rechter bovenhoek van de grafiek.

Als u met uw cursor over een bol beweegt, verschijnt er automatisch een venster in beeld met extra informatie over desbetreffende eindterm.

Behaalde cijfers door desbetreffende student

Een analyse over de voortgang van het cijfer van de student kan ook de nodige inzichten verschaffen. U kunt kiezen om de gegevens in cijfers uit te drukken of in het percentage van het aantal behaalde punten. In het analyse overzicht is er ook een grafiek ‘Cijfers’. Zie afbeelding 44 voor meer uitleg.

44

Afb. 44 Voorbeeld behaalde cijfers door desbetreffende student

Hieronder meer uitleg van afbeelding 44:

 1. Vak. Kies hier het gewenste vak uit waar u de analyse van wilt zien;
 2. Examenvak. Als het een examenvak betreft, kunt u dat hier aangeven;
 3. Score in. Hier kiest u cijfers of percentages. De cijfers zijn uiteindelijk de gegevens waar de student op wordt afgerekend in het traditionele schoolsysteem. U kunt er ook voor kiezen om de percentages te tonen. Hier ziet u bij iedere toets hoeveel procent van het totaal te behalen punten van deze toets zijn verdient door de student;
 4. X-as. De kalenderdagen worden hier getoond, startend met de datum van de eerste afgenomen toets. Dit is alleen voor het huidige schooljaar;
 5. Y-as. Bij cijfers is dat een getallenreeks van 1 tot en met 10. Bij percentages is dat een getallenreeks van 0 tot 100;
 6. De blauwe lijn geeft het gemiddelde aan van de student over de loop van de aangegeven periode;
 7. De zwarte lijn geeft het gemiddelde aan van de stamklas waar deze student in zit;
 8. De groene lijn zijn de daadwerkelijk behaalde resultaten van de student;
 9. Elke meetpunt in de grafiek is aangegeven met een stip. Als u uw cursor boven een stip plaatst verschijnt er een venster met extra informatie over het meetpunt.

Opmerking: Scholen die zonder cijfers werken (bijvoorbeeld De vrijeschool of scholen die werken volgens het principe van Kunskapsskolan) kunnen met Test-Correct goed uit de voeten. Door analyses te maken op percentages voorkom je cijfers en heb je direct een helder overzicht wat de prestaties zijn per toets, student en klas.

Berichten

Onder de grafiek voor cijfers vindt u het onderdeel ‘Berichten’. Hier ziet u alle correspondentie die u met deze student tot dusverre heeft gevoerd. Rechtsboven in dit onderdeel vindt u tevens de knop ‘Bericht sturen’ om een nieuw bericht te sturen naar deze student.

Rechts van ieder bericht ziet u het oog-icoontje. U kunt daarop klikken om de volledige tekst te lezen  van dit bericht.