Toets aanpassen

Wilt u een toets aanpassen waarvan u geen auteur bent? Dupliceren is de oplossing.

Enkel de auteur (maker) van een toets mag deze wijzigen, dit kan uw collega of één van onze toetsenbakkers zijn die voor u de toets heeft geconstrueerd.

Om auteur van een toets te worden (en die vervolgende te kunnen aanpassen) moet u de toets dupliceren.

U gaat naar het menuitem Itembank > Toetsen .

Klik rechts van het scherm achter de toets die u wilt aanpassen op het menu-icoon (drie streepjes), kies "dupliceren" (zie Afb.1).

Afb.1: Dupliceren van een toets

De nieuwe toets krijgt de titel Kopie #1 [originele toetstitel]. U bent nu de auteur van de nieuwe toets. Nu kunt u alles met de toets doen, zonder dat u het werk van uw collega aanpast.

Wilt u de titel van de toets aanpassen? Open de nieuwe toets en klik op "Gegevens wijzigen" (zie Afb.2).

Afb.2 Titel/ Gegevens aanpassen