Release Notes

Nieuws van onze developers, updates en Release Notes

Index:

13 oktober 2022 - Nieuwe toetsenbank en toetsconstructor
22 september 2022 - Bestaande vragen toevoegen uit nationale itembank
3 juni 2022 - Bugfixes en verbeteringen 
12 mei 2022 - Nieuwe toetsconstructor (Beta) en een nieuwe Tekenvraag
15 april 2022 - Vernieuwde audiospeler
31 maart 2022 - Verbeterde text-2-speech plugin, eindtermen en feedback
10 maart 2022 - Vernieuwde inzage in lopende opdrachten
17 februari 2022 - Nieuwe studentenspeler en vele nieuwe beschikbare toetsen
27 januari 2022 - vernieuwde vormgeving & woordenteller
6 januari 2022 - werk achter de schermen

 

Op zoek naar oudere versies? De release notes uit 2021 vind je hier

 

 

13 oktober 2022

Nieuwe functionaliteiten

Vernieuwde toetsenbank en toetsconstructor

De vormgeving en werking van de toetsenbank en toetsconstructor is flink veranderd. Na enkele maanden aan ontwikkeling, feedback vergaren, fine-tunen en een beta-fase waarin met een aantal scholen de laatste verbeteringen zijn aangebracht, worden docenten vanaf nu begroet door een flink gemoderniseerde toetsenbank en toetsconstructor wanneer zij met een toets willen starten. Het nieuwe design wordt vanaf vandaag gefaseerd uitgerold naar alle onderwijsinstellingen binnen Test-Correct.

release20221001

 

Trial accounts voor docenten werkzaam op meerdere schoollocaties

Docenten die werkzaam zijn op meerdere scholen en Test-Correct al gebruiken op één schoollocatie kunnen nu een proefaccount starten op een tweede locatie vanuit hetzelfde docentaccount, ook als voor deze locatie nog geen abonnement is afgesloten.

 

Verbeteringen Inloggen met Entree

Om de efficiëntie van ons Support Team te vergroten wordt meer achtergrondinformatie beschikbaar gemaakt wanneer een docent of student inlogproblemen ervaart via Entree.


Automatisch uitloggen aangepast voor docent en student

Uit feedback die wij ontvingen bleek dat docenten behoefte hebben langer ingelogd te blijven tijdens inactiviteit. De timer automatisch uitloggen is verlengd naar 15 minuten. Dit is door docenten handmatig te verlengen naar maximaal 3 uur. Ook studenten worden pas na 3 uur inactiviteit automatisch uitgelogd. Zo hebben zij voldoende tijd om bijvoorbeeld onderzoek tijdens schrijfopdrachten te voltooien.

 

Nationale itembank beschikbaar op elke VO school.

Test-Correct heeft een steeds groter aantal toetsen voor verschillende vakken alvast ingevoerd voor docenten. Onze toetsenbakkers zijn druk in de weer geweest met het bakken van deze toetsen. Voor elke VO school is de nationale itembank nu beschikbaar gemaakt zodat elke docent, gekoppeld aan één van deze vakken direct aan de slag kan met een kant en klare toets.

 

Update van de tekenvraag

De vernieuwde tekenvraag is nu ook voor verouderde tekenvragen beschikbaar. Tekenvragen gemaakt binnen het oude ontwerp worden nu door studenten vanuit de nieuwe tekeneditor beantwoord. Ook kunnen bestaande tekenvragen met een raster of achtergrondafbeelding uit de oude editor aangepast worden in de vernieuwde versie, tijdens toetsconstructie.terug naar boven

Beveiligingsupdates

Elke sprint voeren we diverse security en platformupdates uit. Zo ook deze sprint.

terug naar boven

Bug fixes

Onderstaande bugs en handelingen zijn gerepareerd en verbeterd.

Toetsafname: 

De manier waarop meldingen worden doorgegeven aan de server door de Windows en MacBook app is aangepast. Een aantal meldingen waarin verwezen werd naar de functienaam uit het verkeerde besturingssysteem zijn gecorrigeerd.

Toetsconstructie:

 • Verkeerde weergave van de auteur van een vraagitem/toetsitem gecorrigeerd.
 • Wijzigen van puntentoekenning binnen bestaande meerkeuzevraag verbeterd.
 • 500-error bij toevoegen bestaande vraag uit pre-popup gerepareerd.
 • Dupliceren toetsvragen in nieuwe toetsconstructor gerepareerd.

Klassen management: Geïmporteerde klassen werden na controle door de docent niet zichtbaar wanneer een collega de klascontrole halverwege had afgebroken. Dit wordt nu afgevangen.

Toets inplannen: Het verzenden van de toets-uitnodiging aan studenten leverde soms een foutmelding op. De oorzaak is achterhaald en gerepareerd.


terug naar boven

22 september 2022

Nieuwe functionaliteiten

 

Bestaande vragen uit de Nationale Toetsenbank toevoegen

Het is nu mogelijk om bestaande vraagitems uit de nationale itembank te gebruiken en toe te voegen aan jouw toets tijdens een toetsconstructie. 

doc_add_existing_question

Studenten informeren over nieuw geplande toetsen

Tijds het inplannen/direct afnemen van een toets kun je als docent zelf aangeven of je studenten per e-mail wil informeren. Standaard staat de e-mail uitnodiging aan bij ingeplande toetsen en standaard staat deze uit als je kiest voor 'direct afnemen'.

 

Nakijken van schrijfopdrachten is gewijzigd

Aangezien de nieuwe schrijfopdracht flinke hoeveelheden tekst kan bevatten is de weergave van toetsantwoorden tijdens het nakijken van toetsen met dit vraagtype aangepast. Deze toetsen kijk je na per vraag per student zodat niet alle antwoorden van alle studenten een overvloed aan informatie teweeg brengt.

 

Dakpanklassen kunnen nu gebruikt worden, ook op leerdoel en eindterm niveau

Direct linken naar jouw ingeplande toets

Docenten krijgen nu bij elke ingeplande toets een link door welketerug naar boven

Beveiligingsupdates

Elke sprint voeren we diverse security en platformupdates uit. Zo ook deze sprint.

terug naar boven

Bug fixes en verbeteringen

Onderstaande bugs en handelingen zijn gerepareerd en verbeterd.

Toetsconstructie:

 • Het is nu niet meer mogelijk een vraag te verlaten - en daarmee op te slaan - terwijl de toevoeging van een groot formaat bijlage nog verwerkt wordt.
 • De sorteringsmogelijkheden van vraagitems binnen een toets of vraaggroep is verbeterd.
 • Layout error na verwijdering toets verholpen
 • Diverse verbeteringen voor toetsconstructie op verouderde hardware.
 • Diverse verbeteringen n.a.v. de vernieuwde toetsconstructorterug naar boven

3 juni 2022

Nieuwe functionaliteiten

Deze  sprint stond vooral in het teken van grote projecten welke zich op de achtergrond afspelen. De nieuwe toetsenbank en toetsconstructor welke voor sommigen al via ons beta-programma hebben kunnen uitproberen is volop in ontwikkeling.

Meerkeuzevraag
Naar aanleiding van jullie feedback kan vanaf nu zelf door een docent gekozen worden of de antwoorden binnen een meerkeuzevraag in willekeurige volgorde worden gepresenteerd aan de student, of dat deze een vaste volgorde aanhouden. Je geeft je gewenste keuze aan met het schuifje binnen het antwoordmodel van de vraag

 

Normeren
Het is nu mogelijk normeringen toe te passen voor toetsen met meer dan 100 te behalen punten. Daarnaast wordt feedback gegeven wanneer de normering niet overeen komt met het maximaal te behalen aantal punten.

terug naar boven

Beveiligingsupdates

Elke sprint voeren we diverse security en platformupdates uit.

 

terug naar boven

Bug fixes

 • Nakijken: Namen van studenten worden niet langer weergegeven boven de score van vragen wanneer CO-learning is overgeslagen.
 • Teksteditor: Weergave tijdens gebruik tekst-2-speech functie is gerepareerd.
 • Een weergaveprobleem binnen de formule editor is in overleg met de leverancier opgelost.
 • Het was mogelijk het venster van een bijlage zo ver buiten beeld te slepen dat deze niet langer verplaatst of verborgen kon worden. Het bijlagevenster worden nu automatisch verplaatst zodat interactie mogelijk blijft.

terug naar boven

12 mei 2022

Nieuwe functionaliteiten

Nieuwe tekenvraag
Het vraagtype 'tekenvraag' is compleet vernieuwd. De gebruikerservaring is aanzienlijk veranderd. We hebben de meest gebruikelijke gereedschappen toegevoegd die je in bekende tekenprogramma's tegen komt. Het is nu mogelijk om vele soorten kleuren te gebruiken, transparantie toe te voegen en verbeterde rasters te gebruiken. Elke stap wordt opgeslagen zodat gemakkelijk lagen en objecten verplaatst kunnen worden, verborgen of helemaal verwijderd. Van beta-docent tot beeldend kunstenaar. Elke gebruiker kan met een beetje fantasie aan de slag met de vernieuwde tekenvraag. De vernieuwde tekenvraag wordt vanaf nu gefaseerd beschikbaar gemaakt voor docenten.

Nieuwe toetsconstructor (Beta)De toetsconstructor heeft een flinke make-over gehad.  De vragen in een toets blijven in een schuifbalk zichtbaar tijdens het construeren en/of wijzigen van een toetsitem tenzij je deze als een docent inklapt. Zo behoud je overzicht en controle tijdens de toetsconstructie. De nieuwe toetsconstructor bevind zich nog in de Beta-fase maar kan op verzoek beschikbaar worden gemaakt binnen jouw schoollocatie. Je activeert en deactiveert als docent zelf de nieuwe toetsconstructor binnen je toets en behoud zo de controle. Neem contact op met ons support team wanneer je graag deel wilt nemen aan de Beta-versie van Test-Correct.

Standaard punten voor nieuwe toetsvragen
Op veler verzoek hebben we de standaard puntentoewijzing voor nieuwe vraagitems veranderd naar 1 punt. Dit waren voorheen 5 punten. Daarnaast staat de mogelijkheid halve punten toe te wijzen bij nieuwe vragen standaard aan.  Deze optie kan desgewenst uitgeschakeld worden binnen de vraag instellingen.

Beveiligingsupdates

Elke sprint voeren we diverse security en platformupdates uit.


Bug fixes

 • Tabellijnen waren niet altijd goed zichtbaar binnen een toets. Dit is nu opgelost.
 • De weergave van Superscript_left in een formule is gerepareerd.
 • Wanneer de tekst-2-speech functie was geactiveerd konden cellen in een tabel pas na een paar klikken geselecteerd worden. Dit is opgelost.

 

terug naar boven

 

15 april 2022

Nieuwe functionaliteiten

App-updates voor iOs, MacOS en Windows
De Test-Correct Apps van bovenstaande drie OS-platforms zijn geüpdatet en gepubliceerd in de bijbehorende App Stores. Gebruikers die automatische updates geactiveerd hebben krijgen de vernieuwde versie in de komende dagen binnen.

Nieuwe audiospeler binnen de studentenomgeving
Er is een nieuwe speler geïntegreerd binnen de studentenomgeving voor audiofragmenten. Afhankelijk van de vraaginstelling kunnen studenten binnen de app het volume aanpassen, door het geluidsfragment heen te scrollen of slecht eenmaal beluisteren.

Beveiligingsupdates

Elke sprint voeren we diverse security en platformupdates uit.

Bug fixes

 • Weergave vraagitems uit 'Bestaande vraag toevoegen' gelijkgetrokken
  De weergave van vraagitems binnen  een toetsen is enige tijd geleden verbeterd. Deze weergave ontbrak nog wanneer vragen via het menu 'bestaande vraag toevoegen' werd weergegeven.
 • Het gebruik van de pijltjestoetsen binnen de tekst-editor zorgt er niet langer voor dat naar een vorige/volgende toetsvraag genavigeerd wordt. 
 • Menuweergave onder de naam van de docent verbeterd
 • Logging van Test-Direct accounts is verbeterd
 • Weergavescherm van analysescherm bij een nieuwe/lege account is gecorrigeerd
 • Samenwerking tussen de tekst-2-speech functie en de formule-editor is verbeterd

 

terug naar boven

31 maart 2022

Nieuwe functionaliteiten

Nieuwe Text-2-Speech plugin
Om ervoor te zorgen dat studenten met behoefte aan visuele hulpmiddelen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben wij besloten over te stappen naar een nieuwe Tekst-2-speech plugin. Studenten met geactiveerde tekst-2-speech functionaliteit kunnen de plugin activeren via het het ‘lees voor’ icoon onderin het scherm. Zie de afbeelding hiernaast voor een voorbeeld.Lees voor knop

Feedback geven aan studenten
Als docent is het vanaf nu mogelijk om tijdens het nakijken van een toets feedback achter te laten voor een student. De gegeven feedback wordt weergegeven op het scherm van de student bij de betreffende vraag tijdens het inzien van een toets.

Extra eindtermen toegevoegd
Voor verschillende vakken zijn eindtermen en leerdoelen geactualiseerd. Mocht je als docent nog niet eerder leerdoelen of eindtermen toegevoegd hebben aan een toetsvraag dan kan dit zeker de moeite waar zijn.

 

Taalkundige tekens toegevoegd
Voor toetsen in verschillende talen zijn taalkundige tekens toegevoegd in het symbool-menu van lange open vragen.


De volgende tekens kunnen op via het symbool-menu door studenten toegevoegd worden:

 ß, ö, ü, ä, ô, û, ê, â, î, é, í,ú, ó,á, è, ì, ù, ò, à 

Beveiligingsupdates

Elke sprint voeren we diverse security en platformupdates uit.

Bug fixes

 • Weergavebug van een rubriceervraag met meer dan 8 insleepopties is opgelost. Het is mogelijk meer dan 8 insleepopties aan te maken tijdens toetsconstructie. Het wordt wel aanbevolen om bij zéér grote hoeveelheden opties de toets te controleren op leesbaarheid en effectiviteit voor de student.
 • De 404-melding welke sporadisch werd weergegeven aan het einde van een geluidsfragment is verholpen. Deze bug was alleen zichtbaar in de voorbeeldweergave van docenten.
 • De zichtbaarheid van het raster in tekenvragen is verbeterd.
 • Diverse kleine bugfixes en weergave verbeteringen

 

terug naar boven

10 maart 2022

Nieuwe functionaliteiten

Wijziging Toetstype Opdracht
Lopende opdrachten zijn vanaf nu door betrokken docenten en surveillanten in te zien. De voortgang van studenten binnen dit type toets - dat voor meerdere dagen open gezet kan worden - kan bekeken worden op dezelfde wijze als tijdens een reguliere toets. Ook kun je als docent een opdracht van individuele studenten innemen of heropenen (hervatten). De gegevens van een opdracht zoals de deadline, surveillanten, en notities voor de student, kunnen gewijzigd worden met de knop Gegevens wijzigen.

Let op: Het opnieuw openen van een toets is alleen mogelijk voor studenten met een Test-Correct account. Dit is niet mogelijk voor studenten die gebruik maken van een eenmalige Test-Direct account

Logging
Op diverse plekken hebben we extra logging ingebouwd. Daarmee wordt het gemakkelijker om jou als docent en jouw studenten snel te helpen wanneer je bijvoorbeeld tegen inlogproblemen aan loopt.

Beveiligingsupdates

Elke sprint voeren we diverse security en platformupdates uit.

Bug fixes

 • Verbeteringen aan de filterfuncties binnen toetsconstructie zijn doorgevoerd.
 • Wanneer een student kiest voor antwoorden bekijken binnen een vraag met een slotje ontvangt de student een extra waarschuwing dat deze vraag niet langer in te zien is wanneer de vraag verlaten wordt.
 • Verbeteringen aan de weergave van de Captcha-afbeelding en melding 'wachtwoord gewijzigd'.
 • Weergave van afbeeldingen binnen een toets zijn verbeterd.
 • Diverse verbeteringen en bugfixes achter de schermen van Test-Correct.

 

terug naar boven

17 februari 2022

Nieuwe functionaliteiten

 

Nieuwe vormgeving Studenten speler

Na vele tests, overleg met docenten en gebruikers, en dagen achter de tekentafel, hebben we tijdens deze release dan eindelijk het vernieuwde ontwerp van onze studentenspeler vrijgegeven op alle onderwijslocaties.


Studenten krijgen automatisch het vernieuwde ontwerp te zien wanneer zijn inloggen in Test-Correct. Hieronder vind je enkele voorbeelden.

Het dashboard van studenten bied een goed overzicht van aankomende toetsen, behaalde resultaten en berichten welke jij als docent kan toezenden aan een student/leerling.

student-dashboard

De wachtruimte waarin de student plaats kan nemen totdat je als docent de toets start biedt ruimte aan extra toetsinformatie.

student-toets-maken-3

Centraal Examens beschikbaar gesteld voor VO scholen

Goed nieuws voor docenten die graag aan de slag gaan met kant-en-klare toetsen. We hebben een eerst lading examenmateriaal uit voorgaande jaren beschikbaar gemaakt welke je als docent kunt gebruiken.

De Centraal Examens vind je in een nieuw tabblad “Examenmateriaal” onder het menu “toetsen”. Dit menu wordt zichtbaar zodra je als docent gekoppeld bent aan één van de vakken waarvoor toetsen beschikbaar zijn.

Genoeg materiaal voor oefentoetsen en huiswerkopdrachten om het jaar mee rond te komen!

docent-examenmateriaal


iPhone app

De laatste voorbereidingen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de Test-Correct App ook op een iPhone goed er uit ziet. Deze aanpassingen worden binnenkort in iOS app v2.4.2 beschikbaar gemaakt.

 

Dashboard mededelingen

Gebruikers hebben op het dashboard misschien al een aantal keer een tijdelijke mededeling gezien van ons, aan jullie. Deze kunnen vanaf nu ook weggeklikt worden wanneer je ze gelezen hebt. Studenten kunnen een mededeling aan hen gericht niet verwijderen. Deze verdwijnt automatisch wanneer het bericht niet meer actueel is.


Beveiligingsupdates

 

3-wekelijkse security updates (TCP-921)

Omschrijving: elke sprint voeren we security en platform updates uit.

Bug fixes

 • Volgorde van vragen in voorbeeldweergave van docenten gecorrigeerd
 • De functie ‘Inzien’ was soms niet zichtbaar wanneer CO-Learning werd overgeslagen.
 • Melding ‘Browsertoets uitgeschakeld’ gecorrigeerd
  En meer...

terug naar boven

27 januari 2022

Nieuwe functionaliteiten

Nieuwe vormgeving vraagtypes
Omschrijving: Docenten vinden vanaf nu tijdens het construeren van een toets een compleet vernieuwde lay-out. Alle basisgegevens voor het opmaken van een vraag vind je in het tabblad ‘Opstellen’ terug. Dit is voldoende om een vraag af te kunnen nemen. Wil je een geavanceerde vraag construeren inclusief tags, eindtermen of taxonomie, dan vind je deze opties onder het volgende tabblad, ‘Instellingen’. Achtergrondinformatie zoals auteurs en de P-value’s van een vraag vind je in het derde tabblad ‘Statistieken’

De volgende vraagtypes hebben een nieuw uiterlijk gekregen: Korte open vraag, lange open vraag, meerkeuzevraag, gatentekstvraag, rangschikvraag, juist-/onjuistvraag, ARQ, infoscherm.

De nieuwe lay-out wordt gefaseerd onder docenten uitgerold.

Woordenteller toegevoegd voor studentantwoorden
Omschrijving: In het antwoordformulier van een lange open vraag in de studentenspeler is een woordenteller toegevoegd. Daarnaast is deze woordenteller ook zichtbaar bij CO-Learning, bij het nakijken en bij inzien. Zo kan de lange open vraag voortaan ook ingezet worden voor taaltoetsen waarbij de student gebonden is aan een beperkt aantal woorden.

Beveiligingsupdates

3-wekelijkse security updates
Omschrijving: elke sprint voeren we security en platform updates uit.

Bugfixes en verbeteringen

Toetstype Opdracht : Een Opdracht wordt niet langer ingenomen wanneer een student Test-Correct afsluit. Door terug te keren naar het dashboard blijft de opdracht geopend en bewaard. Zo kan de student een opdracht in meerdere sessies afmaken; bijvoorbeeld tijdens de les, en op een later moment vanuit huis.

Swipe actie verwijderd van touchscreen apparaten: De swipe-actie om van vraag naar vraag te swipen zorgde voor verwarring bij gebruikers. Deze is nu uitgeschakeld. Met de pijltjestoetsen kun je nog wel naar de vorige/volgende vraag gaan.

Cijferlijsten zijn vanaf nu op naam gesorteerd.

Toetsen gedeeld tussen onderwijslocaties niet langer dubbel zichtbaar.

Omschrijving: Toetsen welke door een andere onderwijslocatie met jouw locatie gedeeld zijn worden niet langer dubbel weergegeven. Deze toetsen vind je alleen nog terug onder het tabblad ‘Scholengemeenschap’ binnen de toetsenbank.

 

terug naar boven


6 januari 2022 

Nieuwe functionaliteiten

Een nieuwe manier om Test-Correct te updaten.
Omschrijving: Om de gebruikerservaring van docenten zo prettig mogelijk te maken hebben we een nieuwe vorm van deployment opgezet. Software-updates t van kunnen nu direct uitgerold worden naar de live server, zonder dat gebruikers daar last van hebben of opnieuw moeten inloggen. Dit betekent dat we veel makkelijker en sneller nieuwe functionaliteiten of bug-fixes kunnen installeren op de live server.

Nieuwe Windows app (Release 3.2.0)
Omschrijving: Onder andere de volgende onderdelen zijn gewijzigd:

 • De Test-Correct App voor Windows is klaargemaakt voor gebruik op Windows 11.
Nieuwe macOS app (Release 3.2.0)

Omschrijving: Onder andere de volgende onderdelen zijn gewijzigd:

 • Verbeteringen aan de verwerking van het platform en de bug detectie

Diverse aanpassingen en beveiligingsupdates

 • Diverse aanpassingen van de lay-out, benamingen en pop-up meldingen tijdens toetsconstructie zijn doorgevoerd.

3-wekelijkse security updates

Omschrijving: elke sprint voeren we security en platform updates uit om ervoor te zorgen dat Test-Correct veilig en actueel blijft.

Beveiliging van de nieuwe studentenomgeving

Omschrijving: Preventieve aanpassing doorgevoerd om potentieel misbruik van de studentenomgeving op voorhand te blokkeren.

 

terug naar boven