Release Notes

Nieuws van onze developers, updates en Release Notes

Index:

16 - september 2021 - tussentijdse sprint, verbeteringen LVS koppeling

19 - augustus 2021 - Nieuwe vormgeving studenten App, end-of-life verouderde apps

22 - juli 2021 - wijzigingen vormgeving, menu en meer...

4 - juni 2021 - functionaliteit en bug fixes

21- mei 2021 - werk achter de schermen

23 April 2021 - vernieuwde functies voor schoolbeheerders

2 April 2021 - informatie voor docenten en schoolbeheerders

Maart 2021 - nieuwe vragengroep, diverse verbeteringen

 


16 september 2021

Functionaliteiten

Verbeteringen LVS importer
Om het importeren van grote hoeveelheden gegevens ineens te versoepelen zijn de prioriteiten/volgordes verbeterd. Daarnaast is de layout van de import-wizard verbeterd en zijn de stappen die een docent moet uitvoeren na een eerste synchronisatie verhelderd.

Beveiligingsupdates 

Geen

Bug Fixes en meer...

 • Importeren van groepsvraag als hoofdvraag en importeren van hoofdvraag in groepsvraag gecorrigeerd (TCP-1170 + TCP-1179) 
 • Filters bij Cito snelle starttoetsen gerepareerd (TCP-1195) 

terug naar boven


19 augustus 2021

Functionaliteiten

Vernieuwde omgeving toetsafname
De nieuwe studentenplayer is nu gereed. Leerlingen en studenten gebruiken vanaf nu deze vernieuwde vormgeving tijdens toetsafname. De vernieuwde studentenplayer bied een frissere lay-out en een veel betere gebruikerservaring waarbij ook een touchscreen gebruikt kan worden. Het is sneller qua data-uitwisseling en minder zwaar voor de server. We zijn benieuwd wat jullie ervan vinden. 

Beveiligingsupdates 

Nieuwe apps afgedwongen

Tijdens de zomervakantie hebben we hard gewerkt aan nieuwe en verbeterde apps. Om de veiligheid en stabiliteit van onze digitale toetsen te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat vanaf komend schooljaar 2021-2022 de nieuwste versie van de Test-Correct app gebruikt wordt. Vanaf 19 augustus 2021 worden verouderde apps niet meer ondersteund en kan een student met een verouderde app alleen nog maar een toets maken als Browsertoets (wanneer deze functie door een docent is geactiveerd).  

De meest recente versies van de app kunnen gedownload worden via de verschillende app stores. De link naar de verschillende app stores zijn hier te vinden.

Bug Fixes

 • Verbeteringen Magister/Som/Entree koppelingen (TCP-1029, TCP-1125, TCP-1091)
 • Beveiliging en weergave afbeeldingen in pdf verbeterd (TCP-1030, TCP-1103)
 • Serveruitwisseling bij bulk-normering verbeterd (TCP-1111, TCP-1104)
 • Filterfunctionaliteiten verbeterd (TCP-996)
 • Incidentele bug bij uploaden toets opgelost (TCP-1088)

terug naar boven


22 juli 2021

Achter de schermen wordt door onze UX/UI designer continue gewerkt aan verbeteringen van de look & feel van Test-Correct. Soms klein en bijna onzichtbaar. Soms - zoals nu - een stuk opvallender.

De meest in het oog springende aanpassing die je deze maand aan zal treffen wanneer je als docent inlogt binnen jouw Test-Correct omgeving is de wijziging van het navigatiemenu.

Naast een frisse uitstraling zul je zien dat diverse onderdelen een nieuwe naam hebben gekregen zodat je deze als docent gemakkelijker kan herkennen. Uiteraard zijn ook de nodige technische wijzigingen en security updates doorgevoerd. 

Functionaliteiten

Navigatiemenu docentenomgeving vernieuwd
Het menu van de docentenomgeving is gewijzigd. 

De Itembank is hernoemd naar Toetsen. Hieronder vind je de toetsenbank, vragenbank, een overzicht van toetsen welke je hebt aangeleverd om door Test-Correct te laten digitaliseren en je kunt er toetsen creëren.

Alle handelingen die te maken hebben met toetsafnames zijn ondergebracht in twee tabbladen. Ingepland, voor de voorbereiding en daadwerkelijke toetsafname, en afgenomen voor alle handelingen die plaats vinden nadat een toets is ingenomen.

Onder resultaten vind je voortaan het overzicht van alle afgeronde en becijferde toetsen.

Voor inzage in de resultaten en voortgang van je leerlingen bezoek je één van de opties binnen het tabblad Analyses. Hier vind je een helder overzicht van jouw eigen gegevens, van jouw klassen, en van jouw studenten.

Een overzicht van jouw klassen en klassen binnen jouw schoollocatie vind je onder het menu klassen.

Om de communicatielijnen open te houden hebben we binnen het navigatiemenu nieuwe opties geplaatst. Je kunt een chatgesprek met onze supportafdeling nu ook vanuit dit menu openen. Daarnaast vind je alle relevante onderwerpen met betrekking tot hulp en ondersteuning onder support.

 

Koppeling met Entree federatie

Naast de eerder aangekondigde koppeling met Somtoday en Magister is nu ook een koppeling met Entree federatie van Kennisnet tot stand gebracht. Zo kun je als docent overal gemakkelijk inloggen met één account. Nu ook, bij Test-Correct. 

Groepsvragen

Het is nu mogelijk om bestaande vragen ook toe te voegen aan vraaggroepen, zoals bijvoorbeeld de vragencarrousel. 

Bug Fixes en meer...

Clusterklassen zijn nu weer goed zichtbaar binnen analyses. 
Het &-teken werd niet altijd juist weergegeven. Dit is verholpen.
Bijlages binnen groepsvragen werden tijdens het bespreken van een toets niet altijd juist weergegeven of geopend. Dit is verholpen.
Multiple-choice vragen werden in het eindoverzicht niet in dezelfde willekeurige volgorde weergegeven als binnen de toetsvragen zelf. In het eindoverzicht wordt nu dezelfde volgorde weergegeven. 

Hiernaast zijn nog een 6-tal kleinere bugfixes en security updates doorgevoerd.

 

terug naar boven


4 juni 2021

Tijdens deze korte sprint heeft ons team zich voornamelijk gericht op het verwerken en verbeteren van een aantal kleine functionaliteiten. Achter de schermen gaat de ontwikkeling en vormgeving van de nieuwe studenten app gestaag verder. 

Functionaliteiten

RTTI-online export wijzigen

De optie 'resultaten toetsafname exporteren naar RTTI-online' kan vanaf nu ook gewijzigd worden wanneer de toets al is ingepland. Ga hiervoor naar Geplande toetsinstellingen.
Deze optie staat tijdens het inplannen van een toets standaard 'uit'.

rtti_slide_wijzigen

Meteen naar nakijken

Om te voorkomen dat docenten onbedoeld de functie 'bespreken' overslaan hebben we een confirmatiescherm toegevoegd wanneer gekozen wordt voor 'meteen naar nakijken' na toetsafname.

Security en Bug Fixes

Beveiligingsupdates

De meest recente security updates van Laravel en Cake zijn verwerkt in het platform.

Bug fixes

 • Een aantal bestaande docenten heeft perongeluk een verouderd welkomstbericht ontvangen in hun mailbox toen nieuwe accounts werden aangemaakt voor hun collega's. Dit zorgde voor verwarring. We hebben stappen gezet om te voorkomen dat dit nogmaals voorkomt.
 • Chromebook : Het afsluiten van de Chrome OS app is verbeterd.
 • Het is niet langer mogelijk de blokkade van duplicaat vragen in een toets te omzeilen.

terug naar boven


21 mei 2021

Functionaliteiten

Bugtracking

Deze sprint heeft ons team veel werk verricht achter de schermen om het Test-Correct platform te verbeteren. Het overhevelen van het webframework naar een moderne en gestroomlijnde versie gaat gestaag verder. Daarvoor hebben we deze sprint onze bugtrackers toegespitst zodat eventuele problemen sneller gedetecteerd en opgelost kunnen worden.

Toetsvoorbeeld

Voor docenten hebben we de voorbeeldweergave van een toets aangepast zodat deze ook qua weergave identiek is aan de toets die een student te zien krijgt. Zo heb je als docent volledig zicht op de vormgeving van jouw toetsvragen, de informatie die jouw studenten voorgelegd krijgen en de manieren waarop zij een toetsvraag kunnen beantwoorden.

RTTI-online

Scholen die voor de opzet van klassen- en leerlinggegevens een koppeling met RTTI-online hanteren hoeven geen extra handeling meer uit te voeren wanneer de naam van een leerling aangepast moet worden. Wanneer de naam van een leerling in RTTI-online gewijzigd wordt dan wordt deze wijziging tijdens de eerstvolgende update met Test-Correct automatisch toegepast.

Preview-Inlogscherm

Ter voorbereiding op onze vernieuwde Test-Correct-app voor studenten zijn de inlogschermen aangepast. Hiervoor zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor inloggen met een tijdelijk studentenprofiel waarmee je als docent direct en gemakkelijk een toets kan uitvoeren, ook wanneer er nog geen leerlingegegevens of klasgegevens zijn ingevoerd. De nieuwe inlogschermen zullen binnenkort beschikbaar worden gemaakt.

preview van het nieuwe login scherm

Startscherm / dashboard

Op het startscherm van Test-Correct vind je als docent nu direct een aantal snelkoppelingen naar veelgebruikte functies.

Je kunt vanuit deze snelkoppeling direct;

 • Klassen toevoegen - 
 • Een toets construeren
 • een toets uploaden
 • een toets inplannen of direct met je klas afnemen

Bug Fixes en meer...

 • Chromebook: Het is een student nu toegestaan om met de toetsencombinatie het zoom-percentage te wijzigen naar 100%. Hiermee wordt de herhalende fraudemelding voorkomen.
 • iOS14: weergaveproblemen bij de tekenvraag zijn op dit besturingssysteem opgelost.
 • Dubbele pop-ups worden voorkomen wanneer te snel achter elkaar een bijlage wordt geopend.
 • Datumweergave bij gebruik van anderstalige browsers is gecorrigeerd.

  terug naar boven

23 April 2021

Nieuwe functionaliteiten voor schoolbeheerders

Importeren van docenten

De mogelijkheden voor het importeren van groepen docenten zijn uitgebreid. Het is nu mogelijk docenten te importeren welke op meerdere schoollocaties werkzaam zijn en daarvoor werken vanuit dezelfde account. Daarnaast is het nu mogelijk om docenten te importeren zonder deze direct te koppelen aan een vak of klas. Hierdoor wordt zowel het importeren vanuit RTTI-online naar Test-Correct en het exporteren vanuit Test-Correct naar RTTI-online gemakkelijker.

 

Schoolniveau's voor primair onderwijs

Afgelopen periode zijn er diverse pilots gestart met geïnteresseerde scholen in het primair onderwijs. Nu deze succesvol zijn gebleken en voortgezet worden hebben we stappen genomen om ons platform ook voor deze scholen in te richten. Tijdens het aanmaken van een klas is voor sommige schoolbeheerders een nieuw niveau zichtbaar. Naast de standaard niveaus voor voortgezet onderwijs (vo) en hoger onderwijs (ho) is voor scholen actief in primair onderwijs (po) het niveau 'groep' toegevoegd. Dit niveau — gecombineerd met het niveau-jaar — wordt gebruikt om het juiste schooljaar voor een klas in het basisonderwijs te creëren.

 

Mededeling verouderde app

Vanaf 1 mei 2021 worden een aantal verouderde apps niet langer ondersteund (end-of-support). In verband met de veiligheid van ons systeem kunnen deze versies vanaf medio augustus niet langer gebruikt worden (end-of-life). Om ervoor te zorgen dat studenten tijdig een nieuwe versie installeren wordt al enige tijd een waarschuwing weergeven wanneer een student inlogt in één van deze verouderde apps. Deze melding wordt ook getoond wanneer een student gebruik maakt van de app via een browser. Dit zorgde voor verwarring bij studenten. De mededeling is hierop aangepast.  

Bug Fixes en meer...

 • De knop browsertoetsen is nu zichtbaar bij elke toets wanneer meerdere toetsen ineens worden ingepland.
 • Diverse taalfouten in het platform zijn gecorrigeerd
 • Afgenomen toetsen van een collega waren niet zichtbaar wanneer de deelnemende leerlingen niet langer aan dezelfde klas waren verbonden. Dit is opgelost.
 • Datastream onder 'Mijn klassen' verbeterd voor docenten gekoppeld aan een grote hoeveelheid klassen.

terug naar boven


2 April 2021

Nieuwe functionaliteiten voor docenten

Browsertoetsen 

De browsertoetsenfunctie is verder uitgebreid. Je kunt nu bij het plannen van een toets al aangeven dat browsertoetsen voor iedereen toegestaan is. Als de toets wordt afgenomen, kan deze instelling ook aanpast worden. lees meer> 

Een toets direct afnemen 

In de itembank in het hamburgermenu van een toets is de optie “Direct afnemen” opgenomen. Deze knop is ook te vinden als je een bepaalde toets opent in de itembank. Als je op deze knop drukt, hoef je alleen de klas te kiezen en eventueel de weging van de toets aan te passen om een toets in te plannen. Daarna kom je direct in de wachtkamer van die geplande toets. Door op “Toets afnemen” te klikken wordt de toetsafname gestart. Op deze manier kan snel en direct een toets afgenomen worden.

Nieuwe functionaliteiten voor schoolbeheerders

Als schoolbeheerder een docentenaccount op geverifieerd zetten 

Wanneer je als schoolbeheerder een docent toevoegt kun je deze account en  het bijbehorende e-mailadres handmatig op geverifieerd of ongeverifieerd te zetten. Open de gegevens van de docent in het menu  Gebruikers > Docenten. Open de docent en klik op Wijzig. Hier vind de verificatie schakelaar en zie je ook het moment waarop de account geverifieerd is.

Als schoolbeheerder meerdere klassen tegelijkertijd importeren 

Het is nu mogelijk om als schoolbeheerder meerdere klassen tegelijkertijd te importeren in een schoollocatie. Waar je voorheen eerst naar een klas moest om vervolgens per klas de studenten te importeren is het nu mogelijk om dit voor meerdere klassen tegelijk te doen.

Ga daarvoor naar Database > Klassen > Studenten importeren of naar Gebruikers > Studenten > Studenten importeren. Er is een nieuwe kolom beschikbaar genaamd Klas. Als deze kolom is toegevoegd op de laatste positie en je klikt op “zet default kolom headers!!” dan zal deze kolom automatisch geïdentificeerd worden. 

Bug fixes en meer...

Naast het bovenstaande heeft ons team ook weer diverse kleine bugs gerepareerd en functies verbeterd om het gebruik van Test-Correct aangenamer te maken.

 • Foutmelding weergave bij browsertoetsen in ChromeOS is gerepareerd.
 • Layout en positie van de chat-button verbeterd.
 • Verslepen van vragen verbeterd.
 • Functie 'Alles (de)selecteren' tijdens inplannen van een toets gecorrigeerd.
 • Weergave van grote groepen klassen verbeterd.
 • Beveiliging ingebouwd voor docenten die werken in meerdere tabbladen tegelijk.
 • Functie 'nodig een collega uit' gerepareerd.
 • Diverse layout/UX aanpassingen

terug naar boven


12 Maart 2021

Een nieuw type vragengroep

Onze developers hebben afgelopen weken hard gewerkt aan de implementatie van een nieuw type vragengroep; de Vragencarrousel. Het concept van de vragencarrousel is in overleg met verschillende docenten uitgewerkt en we zijn blij dat we hiermee ons platform nog beter kunnen laten aansluiten bij jullie wensen.   

Met de vragencarrousel creëer je een grotere hoeveelheid vragen waarvan tijdens een toets een willekeurige selectie wordt voorgelegd aan elke individuele student. Op deze wijze kun je er voor zorgen dat elke student een unieke toets krijgt voorgelegd.  >> lees meer

Een Webinar boeken, direct vanuit je account

Het is nu mogelijk om een Webinar direct vanuit je account te boeken. Webinar's zijn korte meetings met één van onze trainers waarin in 15 minuten dieper wordt ingegaan op een onderwerp van jouw keuze. De Webinars worden over het algemeen aangeboden aan scholen in overleg met onze Test-Correct ambassadeurs. 

Om de Webinars in te kunnen plannen, hebben we de menubalk aangepast binnen Test-Correct. Je vind deze optie onder het tabblad 'support 'wanneer je bent ingelogd als docent.

Interesse in de mogelijkheden? Bel ons op telefoon nummer: 010-71 71 171 of mail ons.

Bug fixes en meer...

Naast het bovenstaande heeft ons team ook diverse kleine bugs gerepareerd en functies verbeterd om het gebruik van Test-Correct aangenamer te maken.

 • De link naar de kennisbank en de mogelijkheid om direct naar ons supportteam te mailen is ondergebracht in een nieuw tabblad 'support'. (docent-account)
 • De iconen die een student te zien krijgt tijdens het bespreken (CO-Learning) van een toets zijn vernieuwd en een mouse-over is toegevoegd. (studenten-app)
 • De melding 'verouderde versie' is toegevoegd aan de studenten app. (studenten-app)
 • Beveiligingsupdate voor de Chromebook OS app. (studenten-app)
 • Leerlingen die tijdens een toets langer dan 15 minuten inactief zijn worden automatisch uitgelogd, maar de app wordt niet langer direct afgesloten. (toetsafname)
 • Het wijzigen van de vraagvolgorde in een toets is verbeterd. (toetsconstructie)
 • Checkbox 'In klas bespreken' is gerepareerd. (toetsconstructie)
 • Diverse back-end verbeteringen.

terug naar boven