Beoordelen door student

Hier vindt u wat de student ziet tijdens het beoordelen van de antwrooden van een klasgenoot.

CO-Learning module zorgt voor een aanzienlijke reductie van het nakijkwerk. Dat komt door digital peer-reviewing. Test-Correct biedt de nodige ondersteuning die nodig is om de gebruiksvriendelijkheid te behouden en gepersonaliseerde analyses te ontsluiten. Maar wat nog belangrijker is: een flinke verhoging van het leerrendement!

In afbeelding 32 ziet u een voorbeeldweergave van een student die een antwoord moet beoordelen. In dit geval betreft het een open vraag. Onder het antwoord ziet u een schuifwijzer. Deze mag de student van links naar rechts trekken om het gewenste aantal punten te geven.

In afbeelding 13 ziet u een gatentekstvraag die de student moet beoordelen. Let u op de groene woorden in de tekst, dit zijn de antwoorden van een student die beoordeeld moet worden. Daarnaast ziet u een geel vraagteken ( vraagteken  ), een rood kruisje ( rood kruisje ) of een groen V’tje ( groen vtje). Door op deze symbolen te klikken geeft u aan of het gegeven antwoord in dit gat goed gerekend mag worden of niet (het vraagteken is er zolang de beoordelende student nog niet eerder op het icoon heeft gedrukt. De schuifwijzer onderaan het antwoord beweegt automatisch mee a.d.h.v. de gegeven icoontjes in de tekst.

32

 Afb.32 Het studentscherm tijdens het beoordelen van een vraag

 

13

Afb.13 Screenshot van het scherm van een student, tijdens het beoordelen van een gatentekstvraag