Toets bespreken met CO-Learning

Dit is waarschijnlijk het meest interessante onderdeel voor u. De methodiek waar Test-Correct voor gemaakt is draait allemaal om het bespreken van de toets. Test-Correct is hier uniek in.

Wat is de CO-Learning module? 

De methode zorgt voor een aanzienlijke reductie van het nakijkwerk. Dat komt door digital peer-reviewing. Test-Correct biedt de nodige ondersteuning die nodig is om de gebruiksvriendelijkheid te behouden en gepersonaliseerde analyses te ontsluiten. Maar wat nog belangrijker is: een flinke verhoging van het leerrendement!

HubSpot Video

De CO-Learning module in actie

Om uzelf een goed beeld te verschaffen van de kracht van de CO-Learning module zult u dit eerst eens mee moeten maken. We raden u aan om de uitleg van de CO-Learning module hieronder te lezen, de animatie op de website aandachtig te bekijken (duurt maar 2 minuten) en als het even kan, aanwezig te zijn bij een bespreking van een toets middels Test-Correct. Dit kan bij één van uw collega’s binnen de school (die al gebruik maken van Test-Correct), bij een collega op een andere school of middels een demonstratie bij u op locatie door één van de medewerkers van The Teach & Learn Company. In het laatste geval kunt u de methode zelf ervaren door als student de toets te maken en te bespreken.

CO-Learning starten

U heeft al eerder een toets afgenomen en u wilt deze nu bespreken met de klas. U logt in en kiest in het menu ‘Toetsen’ de tegel ‘Afgenomen’. U krijgt nu een overzicht van alle toetsen die zijn afgenomen, maar nog niet zijn besproken.

U opent de  toets die u wilt bespreken door op het map-icoontje te klikken ( opent de toets ).

Opmerking: Als u de antwoorden van de studenten om de één of andere reden wilt administreren in uw eigen administratie, dan kunt u dit doen. Ga in het overzicht ‘Afgenomen’ naar het menu-icoontje (drie streepjes) en klik hierop. Er zullen een aantal opties uitschuiven. Kies ‘Antwoorden PDF’. Het systeem zal nu een PDF bestand genereren van alle antwoorden die door de studenten zijn gegeven. Deze kunt u vervolgens opslaan op uw eigen device/computer. Als u het map-icoontje heeft aangeklikt, dan krijgt u een overzicht te zien van de desbetreffende toets.

Bovenin ziet u de belangrijkste informatie van de toets. Onderaan ziet u alle studenten die de toets gemaakt hebben. Als studenten zijn ingelogd in deze toets, dan kleurt hun label groen. Deze studenten wachten op het moment dat de klas de toets gaat bespreken.

Rechtsboven ziet u drie knoppen:

 • Terug. Deze knop brengt u naar het vorige overzichtsscherm;
 • Toets bespreken. Als u op deze knop klikt begint het bespreken;
 • Inhaal-toets plannen. Als u hierop klikt dan kunt u inhalers en/of herkansers de mogelijkheid bieden om deze toets (of als u wenst een andere versie) te maken;
  • LET OP: inhalers kunnen op dit moment nog niet meedoen aan het bespreken, ook als ze dezelfde toets hebben gemaakt.

U klikt op ‘Toets bespreken’. Als niet alle studenten aanwezig zijn op het moment dat u op de knop drukt dan zal het systeem een waarschuwing geven.

Opmerking: het is voor een student altijd mogelijk om later aan te haken tijdens het bespreken. Wel is het zo dat elke afwezige student bij iedere vraag die in zijn afwezigheid is besproken twee antwoorden niet heeft kunnen beoordelen, hierdoor stijgt de hoeveelheid nakijkwerk voor de docent.

U krijgt nu de vraag of u de gesloten vragen wilt overslaan of bespreken. Gesloten vragen worden door het systeem nagekeken, als u dus tijd wilt besparen tijdens het bespreken kiest u voor ‘overslaan’. Op die manier worden u en uw studenten niet lastig gevallen met de gesloten vragen van de toets. Er zijn echter argumenten te bedenken waarom u de gesloten vragen wel wilt bespreken. Twee belangrijke argumenten zijn:

 • De voornaamste reden dat u Test-Correct gebruikt is het verhoogde leerrendement wat u verkrijgt tijdens het bespreken van de toetsvragen. Gesloten vragen kunnen in dit proces een positieve rol spelen;
 • Tijdens het bespreken krijgt u inzicht in hoe goed iemand is als beoordelaar. Als u gesloten vragen meebespreekt, dan krijgt u sneller en preciezer te zien welke studenten goede beoordelaars zijn en welke slechte beoordelaars zijn.

U bent nu de toets aan het bespreken middels de CO-Learning. Zorg ervoor dat uw scherm voor de hele klas te zien is (via beamer, digibord of smartboard).

Op het schoolbord is het volgende te zien:

31

 Afb.31 Het docentscherm tijdens het bespreken van een toets, met nummering

Zolang u deze toets bespreekt kunt u deze benaderen via het menu ‘Toetsen’ onder de tegel ‘Bespreken’.

Hieronder uitleg van de onderdelen in afbeelding 31:

 1. Titel van de toets;
 2. De vraag;
 3. Het antwoord;
 4. Een gekleurde lijn. Een blauwe lijn betekent dat het antwoord uit het antwoordmodel komt, is het een groene lijn dan betekent dit dat het antwoord van een student is;
 5. Aanwezige studenten;
 6. Gekleurd bolletje. Rood betekent nog twee antwoorden te beoordelen, oranje betekent nog één antwoord te beoordelen en groen betekent dat de student klaar is met deze vraag en wacht op de volgende vraag;
  • Opmerking: Als alle studenten een grijs bolletje hebben betekent dat dat de auteur van dit vraagitem de optie ‘Bespreken in de klas’ heeft uitgezet.
 7. Het oog. Als u op het oog klikt dan verschijnt het antwoord wat de student moet beoordelen op het schoolbord (klik vervolgens op ‘reset antwoord’ rechtsboven om het antwoord van het antwoordmodel terug te zetten);
 8. Blij betekent dat de student bovengemiddeld goed beoordeelt, neutraal betekent dat de student gemiddeld beoordeelt, verdrietig betekent dat de student slecht beoordeelt.

Rechtsboven ziet u twee knoppen:

 • Bespreking beëindigen. U stopt hiermee het bespreken en plaatst de toets in het overzicht ‘Nakijken’;
 • Volgende vraag. U sluit deze vraag af en gaat naar de volgende vraag. Studenten krijgen vervolgens nieuwe antwoorden om te beoordelen.

De knop ‘Volgende vraag’ zal grijs kleuren en niet werken op het moment dat u bij de laatste vraag bent beland. In dat geval kunt u enkel nog de toets beëindigen.