Toets nakijken

U heeft de toets afgenomen en besproken met uw klas, tijd om na te kijken. Zo doet u dat.

Ga naar menu ‘toetsen’ en klikt u op de tegel ‘nakijken’. U ziet nu een overzicht van alle toetsen die besproken zijn maar nog niet nagekeken.

Open de gewenste toets d.m.v. het map-icoontje rechts op het scherm. U krijgt nu een overzicht zoals u dat in afbeelding 34 ziet.

34

 Afb.34 Een nog (door de docent) na te kijken toets, met nummering

Hieronder volgt uitleg over de onderdelen van afbeelding 34:

 1. Toets informatie. De algemene informatie van de toets;
 2. De lijst met studenten die waren uitgenodigd om de toets te maken;
 3. Vragen na te kijken. Hoeveel antwoorden van deze student nog moeten worden nagekeken;
 4. Score / Max. Als alle antwoorden zijn nagekeken van deze student staat hier zijn behaalde score t.o.v. de maximaal te behalen score;
 5. Veroorzaakte discrepanties. Als alles is nagekeken staat hier een score voor de student als beoordelaar, hoe lager de score des te beter;
  • Tip: Een hoog aantal discrepanties kan betekenen dat de student de stof niet goed beheerst (vaak terug te zien in zijn score) of dat hij/zij het beoordelen niet serieus heeft genomen.
 6. Als de surveillant notities heeft gemaakt, staat hier een ‘ja’;
 7. Hiermee persoonlijk bericht Geeft de mogelijkheid om een bericht te sturen naar deze student;
 8. hiermee meer informatie Opent meer informatie van deze student;
 9. map-icoontje Opent de toets en de antwoorden van deze student.

Rechtsboven in het scherm ziet u 5, 6 of 7 knoppen (zie afbeelding 35). Afhankelijk van de status van de toets.

35 Afb.35 De knoppen in de rechter bovenhoek bij een na te kijken toets

Hieronder volgt uitleg over de knoppen die te zien zijn in afbeelding 35:

 1. Terug. Brengt u terug naar het vorige scherm;
 2. PDF. Genereert een PDF van alle antwoorden van de studenten;
 3. Openzetten / Dichtzetten. Als u de studenten de mogelijkheid heeft gegeven om hun toets in te zien, dan ziet u hier de knop ‘Dichtzetten’. Als u hierop klikt ontneemt u de studenten de mogelijkheid om hun toets in te zien. Als u op de knop ‘Openzetten’ klikt dan wordt u gevraagd een datum en tijd aan te geven voor de duur dat de toets open zal blijven staan (u ziet dan meteen dat de knop is vervangen met ‘Dichtzetten’, waarna u met één druk op de knop het inzien weer kan sluiten);
 4. Nakijken. Zie ‘Wegwerken discrepanties’ hieronder voor verdere uitleg;
 5. Normeren. Klik hier voor verdere uitleg over normeren;
 6. Becijferen. Klik hier voor verdere uitleg over becijferen;
 7. Inhaal-toets plannen. Als u hierop klikt dan kunt u inhalers en/of herkansers de mogelijkheid bieden om deze toets (of als u dat wenst, een andere) te maken.

Als u op de knop ‘Nakijken’ klikt in het overzicht van een na te kijken toets dan worden er drie opties aan u voorgesteld:

 • Alles per vraag. Als u hiervoor kiest krijgt u alle gegeven antwoorden van de studenten per vraag gesorteerd. Klik hier voor verdere uitleg;
 • Alles per student. Als u hiervoor kiest krijgt u alle gegeven antwoorden van de studenten per student gesorteerd. Klik hier voor verdere uitleg;
 • Steekproef. U krijgt een overzicht van willekeurig uitgekozen antwoorden waar de beoordelaars dezelfde score hebben toebedeeld. Dit is pas mogelijk wanneer u gebruik hebt gemaakt van de CO-Learning module tijdens het bespreken van een toets. Klik hier voor verdere uitleg.