Toets nakijken

Je bent in het nakijkoverzicht en je wilt nu beginnen met het daadwerkelijk nakijken van de toets, zo doe je dat.

In dit artikel worden de volgende onderdelen besproken:

Stappenplan toets nakijken:

Terug naar boven.

De nakijkmethode

In het nakijkoverzicht klik je op de knop Nakijken (afbeelding 1). Om hier te komen ga je naar het menu Afgenomen en dan naar de tegel Mijn afgenomen toetsen. Klik op Direct nakijken en klik vervolgens in het nakijkoverzicht op de knop Nakijken. Lees hier in meer detail hoe je bij de knop Nakijken komt. Zodra je op Nakijken hebt geklikt kom je in een nieuw scherm terecht waar je kan kiezen welke nakijkmethode je wilt gebruiken (afbeelding 2).

Je kunt kiezen uit twee opties:

 1. Alle vragen: als je deze optie aanklikt dan zullen alle vragen van de toets worden getoond. Ook de gesloten vragen, die automatisch worden nagekeken door het systeem, worden dan getoond;
 2. Open vragen: als je deze optie aanklikt dan zullen alleen de open vragen van de toets worden getoond.

 

Onder deze twee opties wordt het volgende nog getoond:

 • Alles wordt tussentijds opgeslagen: je hoeft je antwoorden niet actief op te slaan. Je kan altijd terug gaan naar het dashboard en dan later verder gaan waar je gebleven was.
 • Gesloten vragen worden automatisch nagekeken: alle gesloten vragen worden automatisch nagekeken en beoordeeld op basis van het antwoordmodel.
  • Let op: de gatentekstvraag kan door het systeem zowel worden behandeld als een gesloten vraag als een open vraag. Dit moet je wel zelf aangeven bij het construeren van een gatentekstvraag, lees hier verder hoe dat moet.
 • Score wordt overgenomen uit CO-Learning: deze optie staat alleen aan wanneer je gebruik hebt gemaakt van de CO-Learning voordat je bent begonnen met nakijken. Lees hier verder over het gebruik van de CO-Learning. Als je gebruik hebt gemaakt van de CO-Learning worden de scores die studenten hebben gegeven aan de antwoorden getoond tijdens het nakijken. Als er geen discrepanties zijn tussen de gegeven scores kent het systeem deze score toe aan het antwoord. Je kunt als docent altijd nog een andere score toekennen aan het antwoord.
 • Antwoorden zonder discrepantie overslaan: net zoals de bovenstaande optie, is deze optie alleen beschikbaar als je gebruik hebt gemaakt van de CO-Learning voordat je bent begonnen met nakijken. Als je deze optie aanklikt worden antwoorden zonder discrepantie overgeslagen tijdens het nakijken. Dit betekent dat wanneer twee studenten aan een antwoord hetzelfde aantal punten toekennen, komt dit in de meeste gevallen overeen met de score van de docent. Je kunt ervoor kiezen om deze antwoorden over te slaan tijdens het nakijken. Deze optie is uitgeschakeld wanneer geen CO-Learning heeft plaatsgevonden of discrepantie is ontstaan.
 • Studentnamen tonen: als je deze optie aanklikt zal je voor alle antwoorden standaard de studentnaam zien. Als je deze optie afvinkt dan zullen de antwoorden worden getoond zonder de studentnaam erbij. Tijdens het nakijken is er wel nog een mogelijkheid om te controleren van welke student het antwoord is.

Kies welke nakijkmethode je wilt gebruiken en klik op Starten (afbeelding 3).

Terug naar boven.

Het nakijken

Je komt in het nakijkscherm van jouw toets terecht. In het nakijkscherm komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • De titel van de na te kijken toets (afbeelding 4).
 • De huidige vraag ten opzichte van het totaal aantal vragen waaruit de toets bestaat (afbeelding 5). In het voorbeeld zie je 1/5 staan, dit betekent dat je bij vraag 1 bent van de 5 na te kijken vragen. Met de pijl naar rechts kan je naar de volgende vraag of gelijk naar de laatste vraag (pijl naar rechts, met rechtopstaande streep). Deze opties zijn er ook voor terug (pijl naar links) en direct naar de eerste vraag (pijl naar links, met rechtopstaande streep).
 • De huidige student ten opzichte van het totaal aantal studenten dat de toets heeft gemaakt (afbeelding 6). In het voorbeeld staat 1/4, dit betekent dat je bij student 1 bent van de totaal 4 studenten. De pijltjes toetsen werken hetzelfde als de hierboven uitgelegde pijltjes.
 • Een overzicht van het aantal na te kijken vragen, elk bolletje representeert de bijbehorende vraag (afbeelding 7). Er zijn vier kleuren bolletjes:
  • Licht blauw: dat is de vraag waar je op dat moment bent (in het voorbeeld is dit vraag 1);
  • Donkerblauw: dit zijn de vragen die je nog moet nakijken als docent (in het voorbeeld vraag 3);
  • Lichtgroen: dit zijn de gesloten vragen welke automatisch zijn nagekeken door het systeem (in het voorbeeld vragen 2, 4 en 5);
  • Donkergroen: dit zijn de vragen die al door jou als docent zijn nagekeken.
 • De Vraag. Hier zie je de vraagstelling en het soort vraag (afbeelding 8). Je kan ervoor kiezen om de vraag open- of dicht te klappen door middel van het pijltje aan de rechterkant.
 • Het Antwoord. Hier zie je het antwoord van de student, te herkennen aan de gele lijn aan de linkerkant (afbeelding 9). Als je ervoor gekozen hebt om de studentnaam niet standaard te tonen, kan je hier op het informatie icoon (Student informatie) klikken om te zien van welke student het huidige antwoord is. Daarnaast is weergegeven of de student de vraag heeft Beantwoord, Deels beantwoord of Niet beantwoord.
 • Het Antwoordmodel. Hier zie je het antwoordmodel, zoals opgesteld door de decent. Deze is te herkennen aan de blauwe lijn aan de linkerkant (afbeelding 10). Ook hier kan je ervoor kiezen om het antwoordmodel open- of dicht te klikken.

Terug naar boven.

Het toekennen van punten

Het toekennen van punten aan een antwoord kan op drie verschillende manieren:

 1. De schuifbalk: score toekennen doormiddel van de schuifbalk houdt in dat je het blauwe rondje kan schuiven op de balk tot je het gewenste aantal punten bereikt (afbeelding 11).
 2. Zelf typen: de score toekennen doormiddel van het vakje waarin je zelf het aantal punten kan typen (afbeelding 12).
 3. Snelscoren: hier kan je aanklikken of een student Onvoldoende, Voldoende of Uitstekend heeft gescoord. Aan deze drie onderdelen worden door het systeem automatisch een bepaald aantal punten toegekend (afbeelding 13).

Terug naar boven.

Het geven van feedback en CO-Learning

Naast de knop score heb je ook de knoppen feedback en CO-Learning. Als docent kan je naast het toekennen van punten een student ook feedback geven. Dit doe je door te klikken op het feedback icoon (afbeelding 14). Hier kun je als docent opschrijven waarom een leerling een bepaald aantal punten toegekend heeft gekregen. 

Bij het vraagtype Schrijf op kun je ook inline feedback toevoegen als docent. Dit is feedback op een specifiek onderdeel van het antwoord van de student, lees hier verder hoe dat moet.

 

De knop CO-Learning (afbeelding 15) is alleen beschikbaar als je gebruik hebt gemaakt van de CO-Learning voordat je begonnen bent met nakijken. Als je op deze knop klikt, krijg je een overzicht van de CO-Learning resultaten. Je ziet welke twee studenten de vraag hebben nagekeken tijdens de CO-Learning en hoeveel punten eenieder heeft toegekend.

Let op: hoewel het voor de docent overzichtelijk is wie wie heeft beoordeeld, blijft dat voor de student anoniem.

Terug naar boven.

 

Volgende vraag nakijken

Klik op de knop Volgende om naar het volgende antwoord te gaan (afbeelding 16). Je zal eerst vraag 1 nakijken van alle leerlingen. Als je dus de eerste keer op Volgende klikt ga je naar vraag 1 voor student 2. Als alle leerlingen zijn geweest voor vraag 1 en je klikt op de knop Volgende zal je naar vraag 2 gaan voor student 1.

Als je de laatste vraag hebt nagekeken kleurt de knop Volgende lichtgrijs. Dit betekent dat je aan het einde van het nakijken bent aangekomen. Alle antwoorden worden tussentijds opgeslagen, dit betekent dat als je klaar bent met de toets nakijken je gewoon op de terug knop te klikken (afbeelding 17). Je komt terug in het nakijkoverzicht (afbeelding 18).

 

De knop Normeren is nu zichtbaar. Let op: de knop Normeren komt pas tevoorschijn als alle vragen zijn nagekeken. Zie je de knop niet, maar was je wel in de veronderstelling dat je alles had nagekeken, zoek dan in het nakijkoverzicht in de lijst van studenten onder Vragen na te kijken, welke vragen je nog moet nakijken. Lees hier verder over het onderwerp normeren.

 

Je nagekeken toets kan je terugvinden in het menu Afgenomen onder tabblad Nakijken en Normeren (afbeelding 19).

 

Terug naar boven.