Open gatentekst

Bij het vraagtype "Gatentekst" kunt u woorden in een tekst vervangen met lege tekstvelden waar de student het antwoord in moet typen.

Voor algemene uitleg over vraagitem creëren, klik hier. 

Voor algemene uitleg over toets construeren, klik hier. 

Op afbeelding 11 ziet u een voorbeeld van een gatentekstvraag zoals een student deze ziet.

11-2Afb.11 De gatentekstvraag zoals een student deze ziet

Bij deze vraag dient u geen vraag en antwoord te formuleren. U schrijft (of copy/paste) een stuk tekst in het tabblad ‘Tekst’. Nu kunt u aangeven welke woorden in de tekst vervangen moeten worden met lege tekstvelden waar de student zijn antwoord in moet typen (zie afbeelding 12).

Hoe u dat doet:

Er zijn twee manieren om ervoor te zorgen dat woorden worden vervangen door een leeg tekstveld.

Manier 1:

U highlight de woorden waarvan u wilt dat ze vervangen worden door een leeg tekstveld. Dit doet u door te dubbelklikken op het gewenste woord of door uw cursor vlak voor het woord te plaatsen en  de linkermuisknop indrukken (en ingedrukt houden). Vervolgens sleept u de cursor over het/de desbetreffende woord(en). Ze zijn nu gehighlight. Nu drukt u op de knop ‘Vierkante haakjes toevoegen’ (zie afbeelding 12). U ziet dat er links en rechts van de gehighlighte woorden vierkante haakjes zijn toegevoegd.

12-2 Afb.12 Screenshot van het tabblad ‘Tekst’ van de gatentekstvraag

Manier 2:

U plaatst een vierkant-haakje-openen ( [ ) voor het woord en een vierkant-haakje-sluiten ( ] ) achter het woord. Dit kunt u ook met een zin of zinsnede doen.

U herhaalt één van bovenstaande twee manieren voor ieder ‘gat’ dat u wilt creëren bij deze vraag. De tekst die tussen de twee vierkante haakjes is geplaatst zal terug komen in het antwoordmodel op het moment van bespreken met de studenten en op het moment van nakijken door de docent (zie afbeelding 13 als voorbeeld van een antwoordmodel).

13-2Afb.13 Screenshot van het scherm van een student, tijdens het beoordelen van een gatentekstvraag

 

Wanneer in het voorbeeld van een gatentekst geen leeg tekstveld zichtbaar is maar het antwoord van de vraag, verwijder dan de opmaak uit de gatentekst en kijk of dit geholpen heeft. Het kan gebeuren dat dikgedrukteschuingedrukte, of een andere opmaak conflicteert met de vraag zelf.