Toets construeren

Wil je zelf een toets construeren? Je begint met de gegevens van de toets.

Bij het construeren van een toets, heb je drie mogelijkheden. In alle gevallen begin je eerst met de gegevens van de toets, daarna kan je uit de onderstaande mogelijkheden kiezen om toetsvragen te maken: 

Stappenplan toets construeren: 

Toets creëren

Je logt in en klikt op de tegel Toetsen in de menubalk bovenaan (afbeelding 1). Klik op de tegel Toets creëren (afbeelding 2).

Je krijgt nu een pop-up te zien met de titel Hoe wil je een toets creëren?, je klikt op Toets Construeren (afbeelding 3). Je krijgt een volgende pop-up te zien: Toets aanmaken (afbeelding 4). Hier vul je alle lege velden in. Het systeem vraagt hier naar algemene informatie over de toets die het nodig heeft voor latere afname, analyse en rangschikking.

 

Uitleg van alle velden:

 • Naam toets: dit is de naam van de toets die jijzelf, jouw collega’s en de studenten terugzien.
  • Tip: geef in de titel aan voor welk schooljaar deze toets bedoeld is.
 • Type: je kunt kiezen tussen summatief, formatief, oefentoets & opdracht:
  • Summatief: standaard weging 1;
  • Formatief: standaard weging 0;
  • Oefentoets: standaard weging 0;
  • Opdracht: standaard weging 1. De opdracht kun je voor meerdere dagen open zetten, dus dit zou ook meegegeven kunnen worden als huiswerk. Wanneer je een opdracht hebt ingepland kun je deze terugvinden in het menu Ingepland onder de tegel Lopende Opdrachten.
 • Vak: je kunt hier kiezen uit de vakken waar je in dit huidig schooljaar les in geeft.
 • Afkorting: maximaal 5 karakters, dit zal in de toekomst van belang zijn zodra er een synchronisatie met het Leerlingvolgsysteem (LVS) heeft plaatsgevonden.
 • Periode: je kiest hier voor welke rapportperiode deze toets is bedoeld.
 • Niveau: je kunt hier kiezen uit de onderwijsniveaus waar je in dit huidige schooljaar les aan geeft.
 • Niveau-jaar: je kunt hier kiezen uit de leerjaren waar je in dit huidige schooljaar les aan geeft.
 • Vragen shuffelen: je kunt deze optie aan of uit zetten. Als je deze optie aan zet, dan zullen alle vragen binnen de toets die niet zijn vastgezet in willekeurige volgorde worden aangeboden aan de studenten, bij iedere student is dit een andere volgorde.
 • Introductie-tekst: het is mogelijk om voorafgaand aan de toets de studenten te instrueren. De tekst die de studenten moeten lezen alvorens ze aan de toets starten kun je hier plaatsen.

Onder in de pop-up zie je twee knoppen. De knop Toets aanmaken en de knop Terug. Als je alle velden hebt ingevuld, controleer je nogmaals of dit correct is gedaan. Klik dan op de knop Toets aanmaken (afbeelding 5).

Zodra je op de knop Toets aanmaken hebt geklikt kom je terecht in de desbetreffende toets (afbeelding 6). Je krijgt de mogelijkheid om een vraag  of een vraaggroep  toe te voegen. Zie voor meer informatie de bijbehorende kennisbank artikelen.

 

Uitleg van alle knoppen in de menubalk boven de toets (afbeelding 6)

 • Pijltje terug (helemaal links): deze knop brengt je terug naar het overzicht van de desbetreffende toets. Als je nog geen vragen hebt toegevoegd zal dit overzicht leeg zijn. Als je wel al vragen hebt toegevoegd zul je deze hier zien. Alle wijzingen die je aanbrengt in de toets worden automatisch opgeslagen. Dus als je op terug klikt, zijn de vragen die je hebt gemaakt automatisch opgeslagen.
 • In bewerking: dit geeft aan dat je de toets aan het samenstellen bent. De toets is op dit moment alleen zichtbaar voor de auteur, jijzelf dus.
 • Prullenbak: met deze knop verwijder je de toets uit je Toetsenbank.
 • Drie lijntjes: hier kan je de instellingen van de toets aanpassen, dit is de algemene informatie van de toets.
 • Oogje: met deze knop kan je een voorbeeld zien van de toets die je tot zover hebt samengesteld. In een nieuw tabblad krijg je een idee hoe de student de toets zal zien op zijn/haar scherm.
 • Publiceren: met deze knop publiceer je de toets. Als je de toets hebt gepubliceerd is de toets zichtbaar in de Toetsenbank onder de tegel Persoonlijk en onder de tegel Pas als je de toets hebt gepubliceerd kan je deze afnemen in de klas. Het publiceren van een toets is niet terug te draaien, dus je kan een toets niet terugzetten naar In bewerking. Wel kun je als auteur van de toets op een later moment de instellingen nog aanpassen. Zie voor meer informatie het kennisbank artikel ‘Een toets publiceren’ op de kennisbank.

Als je de toets hebt gepubliceerd en daarna nog iets wilt aanpassen, klik je nogmaals op construeren. Dit doe je door in je Persoonlijke toetsenbank op het menu-icoon (menudots) te klikken naast de titel van de toets die je wilt aanpassen en vervolgens te klikken op Construeren. De volgende drie opties worden dan ook beschikbaar in de menubalk bovenin het maken van de desbetreffende toets:

 • PDF maken: met deze knop maak je een pdf-versie van de toets en kan je deze ook afdrukken voor afname op papier. Zie voor meer informatie over toetsen afdrukken het kennisbank artikel ‘Toets printen/afdrukken’.
 • Direct afnemen: met deze knop kan je de toets direct afnemen in de klas.
 • Inplannen: met deze knop kan je deze specifieke toets direct inplannen, klik hier voor meer informatie.