Toets construeren

Wilt u een toets zelf construeren? U begint met de gegevens van de toets.

Bij het construeren van een toets, heeft u drie mogelijkheden. In alle gevallen begint u eerst met de gegevens van de toets, daarna kunt u uit de onderstaande mogelijkheden kiezen: 

Itembank

U logt in. U opent de tegel ‘Toetsen’ in het menu ‘Itembank’. Hier ziet u alle toetsen die al eerder door u of één van uw vakcollega’s zijn aangemaakt. Als u nieuw bent in Test-Correct dan is deze lijst waarschijnlijk leeg.

Rechtsboven de lijst ziet u drie knoppen:

 • Toetsen inplannen, hiermee kunt u bestaande toetsen inplannen;
 • Filteren, hiermee kunt u makkelijker zoeken naar bepaalde toetsen in uw itembank;
 • Nieuwe toets, u krijgt een leeg sjabloon voor de creatie van een nieuwe toets.

Nieuwe toets aanmaken 

Klik op ‘Nieuwe toets’.

U krijgt nu een pop-up (zie afbeelding 7) te zien met de titel ‘Toets aanmaken’. U vult hier alle lege velden in. Het systeem vraagt hier algemene informatie over de toets die het nodig heeft voor latere afname, analyse en rangschikking.

Afb. 7

Afb.7 De pop-up ‘Toets aanmaken’

Uitleg van alle lege velden:

 • Titel, Dit is de naam van de toets die u, uw collega’s & studenten terug zien;
  • Tip: geef in de titel aan voor welk schooljaar deze toets bedoeld is;
 • Type, u kunt kiezen tussen summatief, formatief & oefentoets. Op dit moment is er nog geen verschil tussen de drie (behalve dat bij de summatieve toets een weging van minstens 1 verplicht is). In de toekomst zullen we het volgende onderscheid maken:
  • Summatief, weging minstens 1 & surveillant verplicht.
  • Formatief, weging 0 & surveillant verplicht.
  • Oefentoets, weging 0 & surveillant niet verplicht.
 • Niveau, u kunt hier kiezen uit de onderwijsniveaus waar u in dit huidige schooljaar les aan geeft;
 • Periode, u kiest hier voor welke rapportperiode deze toets is bedoeld;
 • Afkorting, maximaal 5 karakters, dit zal in de toekomst van belang zijn zodra er een synchronisatie met het Leerlingvolgsysteem (LVS) heeft plaatsgevonden;
 • Vak, u kunt hier kiezen uit de vakken waar u in dit huidig schooljaar les in geeft;
 • Niveau-jaar, kies hier het leerjaar uit waarvoor deze toets bedoeld is;
 • Vragen shuffelen, u kunt deze optie aan of uit zetten. Als u deze optie aan zet, dan zullen alle vragen binnen de toets die niet zijn vastgezet in willekeurige volgorde worden aangeboden aan de studenten, bij iedere student is dit een andere volgorde;
 • Introductie-tekst, het is mogelijk om voorafgaand aan de toets de studenten te instrueren. De tekst die de studenten moeten lezen alvorens ze aan de toets starten kunt u hier plaatsen.

Onderin de pop-up ziet u twee knoppen. De knop ‘Toets aanmaken’ en de knop ‘Annuleer’. Als u alle velden heeft ingevuld, controleert u nogmaals of dit correct is gedaan. Klik dan op de knop ‘Toets aanmaken’.

Zodra u op de knop ‘Toets aanmaken’ heeft geklikt komt u terecht in de desbetreffende toets en is er direct de pop-up ‘Vraag toevoegen’ (zie afbeelding 8). U krijgt meteen de mogelijkheid om een nieuwe vraag te creëren. Wilt u eerst beginnen met een bestaande vraag uit de itembank of het maken van een vraaggroep, klik dan op de knop ‘Annuleer’ rechtsonder in de pop-up.

8

Afb.8 Screenshot van pop-up ‘Vraag toevoegen’

Knoppen rechtsboven in de toets

 • Terug, deze brengt u terug naar ‘Toetsen’ in de itembank;
 • Inplannen, hiermee kunt u deze specifieke toets direct inplannen;
 • Voorbeeld, in deze pop-up krijgt u een idee hoe de student de toets zal zien op zijn scherm.
 • PDF, in deze pop-up genereren we een PDF-bestand van de toets zoals hij is opgemaakt door u als docent. U kunt deze PDF vervolgens downloaden naar uw device. Indien u PDF bijlages heeft toegevoegd aan de toets, kunt u kiezen om die ook gelijk mee te printen. Dit kan handig zijn wanneer:
  • Uw school het u verplicht om een aparte administratie bij te houden van alle gemaakte toetsen.
  • U twijfelt over de continuïteit van het computernetwerk, internetverbinding of stroomvoorziening.
  • U niet zeker bent dat iedere student in het bezit zal zijn van een device met toegang tot het internet.
  • Met de toets in PDF achter de hand bent u zeker van de afname van de toets. In het uiterste geval kunt u deze namelijk uitprinten en uitdelen aan uw studenten;
 • Verwijderen, hiermee verwijdert u deze toets uit de itembank;
 • Gegevens wijzigen, hier kunt u de algemene informatie aanpassen van de toets.