Inplannen van toetsen

U heeft een toets in uw itembank klaar staan en u wilt hem afnemen in uw klas. Om dat te doen moet u de toets eerst inplannen.

 Er zijn drie manieren om een toets te plannen: 

Manier 1:

U gaat naar de toetsen in uw itembank. Kies de toets uit die u wilt afnemen. Open het menu-icoontje aan de rechterkant, naast de desbetreffende toets. Het menu schuift uit naar beneden en u heeft de keuze uit een aantal acties. Kies de actie ‘Inplannen’, deze is te herkennen aan het kalender-icoontje. 

Manier 2:

Rechtsboven in het overzicht van uw toetsen ziet u de knop ‘Toetsen inplannen’.

Manier 3:

U opent de gewenste toets door op het map-icoontje te klikken. Vervolgens ziet u rechtsboven de knop ‘Inplannen’.

U krijgt nu de pop-up ‘Toets plannen’ te zien. In afbeelding 23 ziet u een screenshot met bepaalde onderdelen genummerd.

 

23

Afb.23 De pop-up ‘Toets plannen’, met genummerde onderdelen

Hieronder uitleg van de onderdelen bij de pop-up ‘Toets plannen’:

 1. Datum. U kiest hier de dag uit waarop u van plan bent de toets af te nemen. Het is alleen op de aangegeven datum dat de surveillant en de student de mogelijkheid krijgen om de toets te starten;
 2. Periode. U kunt hier kiezen voor de rapportperiode waarvoor de toets bedoeld is. Standaard kiest het systeem de rapportperiode waar de gekozen datum in valt. U mag daar van afwijken (bijvoorbeeld wanneer u een achterstand heeft op uw collega’s, maar wel is besloten de toetsen in dezelfde periode te laten gelden);
 3. Surveillanten. Standaard staat hier uw naam al ingevuld. U heeft de keuze meerdere surveillanten toe te wijzen en te verwijderen (ook uzelf). U als vakdocent hoeft dus niet perse bij de afname van de toets aanwezig te zijn. Dit kan handig zijn in een proefwerkweek of wanneer u ziek thuis zit, maar wel weet welke collega de toets voor u gaat afnemen. U kunt kiezen uit alle collega’s die binnen Test-Correct zijn aangemeld.
  • Tip: wilt u een collega als surveillant inzetten, maar maakt hij of zij nog geen gebruik van Test-Correct? Vraag uw schoolbeheerder om deze collega toe te voegen in het systeem.
  • LET OP: Het is de surveillant die het recht krijgt om de geplande toets te starten, gegevens te wijzigen of de toets in zijn geheel te annuleren. Wilt u als vakdocent deze rechten niet verliezen maar wilt u wel iemand anders inzetten als surveillant, voeg deze dan toe maar laat uw naam staan. U kunt meerdere docenten als surveillant toevoegen.
 4. U kunt hier aangeven voor welke klas de toets bedoeld is. U kunt enkel klassen uitkiezen die corresponderen met het leerjaar en het niveau van de toets (bijvoorbeeld u kunt geen 2 havo toets inplannen voor een 4 mavo klas);
 5. Als u vanuit een gekozen toets op de knop ‘Toets inplannen’ heeft geklikt, dan staat hier reeds de titel van de desbetreffende toets vermeld. Als u op de algemene knop ‘Toetsen inplannen’ heeft geklikt dan is dit veld nog leeg. U klikt op dit blauwe veld om een (andere) toets te selecteren;
 6. Hoe zwaar de toets moet meetellen op het rapport kunt u hier aangeven. Dit is handig voor de analyses van de student maar ook voor de synchronisatie van de gegevens tussen Test-Correct en het LeerlingVolgSysteem (LVS) dat uw school gebruikt. Opmerkingen:
  • Als u een oefentoets afneemt, dan is de weging altijd 0.
  • Bij een formatieve toets mag de weging op 0 staan.
  • Bij een summatieve toets moet de weging minimaal 1 zijn. 
 7. Hiermee verwijdert u desbetreffende toets van de lijst;
 8. Is RTTI: Hiermee kunt u aangeven of u de resultaten van deze toets automatisch wilt exporteren naar RTTI-Onine. Deze functie is alleen actief als u een contract heeft voor de Test-Correct – RTTI-Online koppeling. Let op! U kunt dit niet meer wijzigen zodra u de toetsafname hebt gestart!
 9. Notities voor surveillant. Hier kunt u mededelingen achter laten voor de surveillant. Voorbeelden zijn: hoeveel tijd de studenten krijgen, of ze een rekenmachine of BINAS bij de toets mogen gebruiken of op welke student extra gelet moet worden;
 10. Extra toets plannen. Als u op deze knop klikt, dan krijgt u de mogelijkheid om tegelijkertijd nog een toets in te plannen;
 11. Toetsen plannen. Als u op deze knop klikt, dan zal het systeem alle toetsen plannen die u boven deze knop heeft ingevuld;
 12. Als u op deze knop klikt gaat u terug naar uw vorige pagina en is er geen toets gepland.

Belangrijk: Als u een toets gaat inplannen, dan zal het systeem een kopie maken van de gekozen toets in uw itembank. Wijzigingen in de toets (in de itembank) nadat u deze heeft ingepland zullen NIET doorgevoerd worden bij de ingeplande toets. Wilt u dus een geplande toets wijzigen, verwijder deze dan eerst uit de ingeplande toetsen (dat kan alleen een surveillant doen). Plan hem vervolgens opnieuw in nadat u de wijzigingen heeft doorgevoerd.

U kunt uw ingeplande toets terugvinden in het menu ‘Toetsen’. U klikt op de tegel ‘Geplande toetsen’ om een overzicht te krijgen van alle geplande toetsen waarvan u de surveillant bent.

Als u de geplande toets met rust laat zal er automatisch na 5 minuten een e-mail verstuurd worden naar alle studenten van de desbetreffende klas. In deze e-mail wordt de student op de hoogte gesteld van de datum, het vak en titel van de geplande toets.

Als u het menu-icoontje rechts van een geplande toets klikt, dan schuift er een menu uit naar beneden met de volgende keuzes (zie Afb.25):

 • Wijzigen. Als u hierop klikt, dan kunt u gegevens van het inplannen wijzigen (datum, rapportperiode, klas, surveillant, weging, notitie);
 • Nu afnemen. Deze keuze is alleen aanwezig op de dag dat de desbetreffende toets is ingepland. Als u hierop klikt gaat u direct naar het surveillantenscherm (als alle studenten reeds zijn ingelogd in de toets) of krijgt u een waarschuwing dat nog niet alle studenten zijn ingelogd; Tip: Wij adviseren u om al uw toetsen via het map-icoontje te starten. Voor meer uitleg leest u verder onder deze opsomming.
 • Exporteren / Printen. Hiermee creëert Test-Correct een PDF-bestand van het toetsitem, deze kunt u vervolgens opslaan of uitprinten. Dit kan handig zijn als blijkt dat bijvoorbeeld het klaslokaal waar u als surveillant zit u niet in de gelegenheid stelt om de toets digitaal af te nemen. Tip: sla het bestand eerst op. Vervolgens opent u het PDF op uw computer en geeft u van daaruit de printopdracht. Dit geeft meestal een hogere kwaliteit op papier, dat kan prettig zijn als u afbeeldingen als bron gebruikt;
 • Verwijderen. Deze actie verwijdert de toets uit de lijst van geplande toetsen.

Geplande toets openen/afnemen

Als u in het overzicht 'Geplande toetsen' op het map-icoontje achter een toets klikt  (map-icoontje ), dan komt u in het overzicht van de geplande toets. Hier kunt u studenten  en surveillanten toevoegen of verwijderen voor een specifieke toets, de instellingen van een toets wijzigen of de toets-afname starten.

Meer leest u hierover in het artikel Geplande toets-instellingen

 

24

Afb.24 Het overzicht van geplande toetsen.