Geplande toets-instellingen

Nadat u een toets heeft ingepland kunt u de instellingen, en de betrokken surveillanten en studenten wijzigen.

U gaat naar de tegel ‘Geplande toetsen’ in het menu ‘Toetsen’. U opent een toets die staat ingepland. Dit doet u door op het map-icoon te klikken naast de toets (zie afbeelding 24).

24

Afb.24 Het overzicht van geplande toetsen

 

Bovenin ziet u de algemene toets-informatie. Daaronder ziet u twee tabbladen. Het tabblad ‘Studenten’ en het tabblad ‘Surveillanten’ (zie afbeelding 25).

25

 Afb.25 Het overzicht van een geplande toets

Het tabblad Studenten

U ziet een overzicht van alle studenten die voor de toets zijn uitgenodigd en u heeft nu nog de mogelijkheid om studenten toe te voegen of te verwijderen.

Studenten die zijn ingelogd en de introductietekst van de toets voor zich hebben, zijn klaar om de toets te starten en kleuren groen. Pas wanneer een surveillant de toets daadwerkelijk start, kunnen studenten de rest van de toets openen.  

Drukt u op het kruis achter de naam van een student dan sluit u hem of haar uit van deelname aan deze specifieke toets. Studenten die afwezig zijn, maar waarvan u wilt dat ze de toets op een later tijdstip alsnog inhalen mag u in de lijst laten staan. Afwezige studenten komen naderhand automatisch in aanmerking voor een inhaaltoets wanneer u besluit dat ze daar recht op hebben. Dit scheelt extra werk voor u op een later tijdstip bij het inplannen van de inhaaltoets.

Onderaan ziet u de knop ‘Studenten toevoegen’. Als u op deze knop klikt, dan krijgt u de pop-up ‘Student toevoegen’. Te zien is een lijst van alle klassen die u lesgeeft. U kunt hier drie acties doen:

  • Voeg klas toe. Alle studenten uit de gekozen klas worden toegevoegd aan deze geplande toets;
  • Selecteer studenten. U krijgt een lijst van studenten te zien van de gekozen klas, u vinkt alle studenten aan die u wilt toevoegen en klikt op de knop ‘toevoegen’;
  • Annuleer. U sluit deze pop-up af. Alle acties om studenten toe te voegen zijn wel uitgevoerd.

Het tabblad Surveillanten

Hier ziet u de lijst van alle surveillanten die door de vakdocent zijn gekoppeld aan deze toets.

Onderaan ziet u de knop ‘Surveillanten wijzigen’. Als u op deze knop klikt krijgt u de pop-up ‘Geplande toets wijzigen’. Hier kunt u nieuwe surveillanten toevoegen of bestaande verwijderen.

Rechtsboven in het scherm van de geplande toets is ook een aantal knoppen aanwezig:

  • Terug. Deze knop brengt u terug naar het overzicht van geplande toetsen;
  • Toets afnemen. Deze knop is enkel aanwezig op de dag dat de toets gepland is. Als u hierop klikt kunt u starten met surveilleren;
  • Toets printen. Als u hierop klikt genereert het systeem automatisch een PDF versie van de geplande toets. Dit kan handig zijn als blijkt dat bijvoorbeeld het klaslokaal waar u als surveillant zit u niet in de gelegenheid stelt om de toets digitaal af te nemen. Tip: sla het bestand eerst op, vervolgens opent u het Pdf-bestand op uw computer en geeft u van daaruit de printopdracht. Dit geeft meestal een hogere kwaliteit op papier en kan prettig zijn als u afbeeldingen als bron gebruikt;
  • Gegevens wijzigen. Als u hierop klikt krijgt u de pop-up ‘Geplande toets wijzigen’. Daarin kunt u gegevens van de geplande toets wijzigen (datum, rapportperiode, weging, surveillant, instructies).

Toets openen voor afname

Als u een geplande toets wilt afnemen dan dient u de geplande toets te openen. Rechtsboven in het scherm van de geplande toets vind u de knop ‘Toets afnemen’.  Daarmee opent u de toets en gaat u automatisch naar het surveillance-scherm. Een paar seconden later kunnen de ingelogde studenten hun toets starten.

De knop ‘Toets afnemen’ is alleen zichtbaar op de afname-datum van de geplande toets. Wilt u een geplande toets  op een eerdere of latere datum starten dan zal de afname datum aangepast moeten worden. 

Ga door naar Surveilleren