Geplande toets gegevens

Nadat u een toets heeft ingepland, kunt u de gegevens, surveillanten, en studenten wijzigen.

U gaat naar de tegel ‘Geplande toetsen’ in het meu ‘Toetsen’. U opent een toets die staat ingepland. Dit doet u door op het map-icoontje te klikken naast de toets (zie afbeelding 24).

24

Afb.24 Het overzicht van geplande toetsen

 

Bovenin ziet u de algemene toetsinformatie. Daronder ziet u twee tabbladen. Het tabblad ‘Studenten’ en het tabblad ‘Surveillanten’ (zie afbeelding 25).

25

Afb.25 Het overzicht van een geplande toets

Het tabblad Studenten

Hier ziet u de lijst van alle studenten die in de opgegeven klas zitten. Als studenten zijn ingelogd in deze toets, dan kleurt hun label groen (zie afbeelding 25). Studenten die groen kleuren hebben de introductietekst van de toets op hun scherm en een zandlopertje. Het zandlopertje verandert in de knop ‘Starten’ als u als surveillant daadwerkelijk de toets start.

U heeft de mogelijkheid om studenten te verwijderen uit de lijst. Daarmee verwijdert u ze niet uit de klas maar sluit u ze wel uit van deelname voor deze toets. Studenten die afwezig zijn, maar waarvan u wilt dat ze de toets op een later tijdstip alsnog inhalen mag u in de lijst laten staan. Het systeem begrijpt automatisch dat afwezige studenten recht hebben op het inhalen van een toets. Dit scheelt extra werk voor u op een later tijdstip bij het inplannen van de inhaaltoets.

Onderaan ziet u de knop ‘Studenten toevoegen’. Als u op deze knop klikt, dan krijgt u de pop-up ‘Student toevoegen’. Te zien is een lijst van alle klassen die u lesgeeft. U kunt hier drie acties doen:

  • Voeg klas toe. Alle studenten uit de gekozen klas worden toegevoegd aan deze geplande toets;
  • Selecteer studenten. U krijgt een lijst van studenten te zien van de gekozen klas, u vinkt alle studenten aan die u wilt toevoegen en klikt op de knop ‘toevoegen’;
  • Annuleer. U sluit deze pop-up af. Alle acties om studenten toe te voegen zijn wel uitgevoerd.

Het tabblad Surveillanten

Hier ziet u de lijst van alle surveillanten die zijn gekoppeld aan deze geplande toets door de vakdocent.

Onderaan ziet u de knop ‘Surveillanten wijzigen’. Als u op deze knop klikt krijgt u de pop-up ‘Geplande toets wijzigen’. Hier kunt u nieuwe surveillanten toevoegen of bestaande verwijderen.

Rechtsboven in het scherm van de geplande toets is ook een aantal knoppen aanwezig:

  • Terug. Deze knop brengt u terug naar het overzicht van geplande toetsen;
  • Toets afnemen. Deze knop is enkel aanwezig op de dag dat de toets gepland is. Als u hierop klikt kunt u starten met surveilleren;
  • Toets printen. Als u hierop klikt genereert het systeem automatisch een PDF versie van de geplande toets. Dit kan handig zijn als blijkt dat bijvoorbeeld het klaslokaal waar u als surveillant zit u niet in de gelegenheid stelt om de toets digitaal af te nemen. Tip: sla het bestand eerst op, vervolgens opent u het PDF op uw computer en geeft u van daaruit de printopdracht. Dit geeft meestal een hogere kwaliteit op papier, dat kan prettig zijn als u afbeeldingen als bron gebruikt;
  • Gegevens wijzigen. Als u hierop klikt krijgt u de pop-up ‘Geplande toets wijzigen’. Als u hier op klikt kunt u gegevens van de geplande toets wijzigen (datum, rapportperiode, weging, surveillant, instructies).

Als u een geplande toets wilt afnemen dan dient u de geplande toets te openen. Rechtsboven ziet u vervolgens een aantal knoppen. U dient op de knop ‘Toets afnemen’ te klikken om te starten met surveilleren.

Opmerking: De knop ‘Toets afnemen’ is alleen aanwezig als u op de datum van de geplande toets deze toets opent. Op alle overige dagen is deze knop niet aanwezig en kunt u dus niet beginnen met surveilleren.