Surveilleren van toetsen

Het Test-Correct surveillantenscherm biedt monitoring en overzicht over de voortgang van studenten. Dit is wat je als docent kunt zien.

Stappenplan van het surveilleren van toetsen:

 

Een toets is zichtbaar in het surveillantenscherm vanaf het moment dat jij of een collega deze opent vanuit het scherm Mijn ingeplande toetsen (afbeelding 1), op de dag dat de toets staat ingepland. Klik op Nu afnemen (afbeelding 2) om in het surveillante scherm te komen. Een geopende toets blijft zichtbaar onder de tegel Surveilleren (afbeelding 3) totdat deze wordt ingeleverd door een surveillant. Klik hier voor meer informatie over het inplannen van een toets.

 

Voor meer uitleg over de monitoring van fraude, klik hier.

 

Let op: De knop Toets afnemen is alleen zichtbaar op de afname-datum van de geplande toets. Een reeds geopende toets blijft in het surveillancescherm echter wel zichtbaar totdat deze door een surveillant ingeleverd wordt.

 

Het Surveillance-scherm

Zodra je de toets start kom je in het surveillantenscherm (afbeelding 4).

Hieronder volgt uitleg over de onderdelen bij het scherm Surveilleren:

 • Hier zie je de lijst van alle toetsen die je op dit moment afneemt, welke klassen werken aan welke toets en wat de voortgang is van iedere klas.
 • Voortgang. Hier zie je een progressiebalk van 0% tot 100%. Dit percentage geeft het gemiddelde aan van de gehele klas (afbeelding 5).
  • Let op: De voortgang wordt berekend d.m.v. het aantal te behalen punten, niet het aantal vragen van de toets. De aanname is dat vragen waar meer punten te verdienen zijn doorgaans meer tijd in beslag nemen om te maken. Door op deze manier de progressie te monitoren krijg je een beter beeld van hoeveel werk er al is verricht door de studenten.
 • Innemen. Als je op deze knop klikt (afbeelding 6) dan sluit de toets voor alle studenten die de desbetreffende toets aan het maken zijn. Is er een student met tijdsdispensatie (herkenbaar aan het klok icoon achter zijn naam) en heeft deze student de toets nog niet ingeleverd, dan krijg je eerst een pop-up te zien met de vraag of je de toets voor iedereen wilt innemen, of alleen voor studenten zónder tijdsdispensatie (afbeelding 7).
  • Let op: Wanneer je de toets volledig afsluit is deze niet opnieuw te heropenen. De toets wordt dan gemarkeerd als afgenomen en gereed gemaakt voor een CO-Learning sessie of nakijken.
 • Huidige tijd. Hier zie je de daadwerkelijke tijd (afbeelding 8).
 • Naar smartboard weergave / Naar surveillant weergave. Door op deze knop te klikken verdwijnt het overzicht Voortgang Studenten of komt deze weer tevoorschijn (afbeelding 8).
 • Voortgang Studenten. Hier zie je een lijst met alle studenten die aanwezig zijn bij de afname. Je ziet bij iedere student (afbeelding 9):
  • Een portret (mits deze is aangeleverd door de schoolbeheerder).
  • Welke status de toets verkeerd: niet gemaakt, maakt toets, ingenomen, ingeleverd.
  • De persoonlijke progressiebalk: dit percentage geeft de voortgang aan van de individuele student op basis van het aantal te behalen punten.
  • Een i-knop: meer uitleg hierover onder deze opsomming.
  • Browserknop: browsertoetsen aan/uit zetten. Als browsertoetsen aanstaat, dan kan de student de toets maken zonder de beveiligde studenten app.
  • De knop Inleveren. Als je op de knop Inleveren klikt naast een student dan zal de toets sluiten voor deze student. Alle vragen die hij/zij tot dan toe gemaakt heeft zijn opgeslagen. De knop verandert vervolgens in Heropenen (afbeelding 10). Als je op de knop Heropenen klikt dan krijgt de student weer toegang tot zijn toets.

 

De i-knop

Als je op de i-knop klikt (afbeelding 11) krijg je een pop-up te zien (afbeelding 12):

 • Naam. Hier staat de gehele naam van de desbetreffende student.
 • Portret. Hier kan de schoolbeheerder de portretten van uw studenten koppelen. Dit maakt het surveilleren makkelijker, zeker wanneer de surveillant niet bekend is met de klas.
 • Tijdsdispensatie. Hier wordt aangegeven of een leerling in aanmerking komt voor extra tijd.
 • Tekst-naar-spraak. Hier wordt aangegeven of een leerling in aanmerking komt voor verklanking.  
 • Vragen beantwoord. Hier staat aangegeven hoeveel vragen reeds zijn beantwoord door deze student.
 • Tijd per vraag. Hier staat de gemiddelde tijd die deze student nodig heeft voor het beantwoorden van de vragen.
 • Huidige vraag. De vragen zijn genummerd in de toets. Hier kun je direct zien bij welke vraag deze student is.

Let op: Als de vragen zijn geshuffeld, dan komen de vraagnummers van de verschillende studenten niet overeen met dezelfde vraagitems. In dat geval kun je dus geen inzicht krijgen vanuit dit scherm of de studenten bij dezelfde vraag zijn. Dat betekent dat je ouderwets naar de studenten moet lopen om dit te achterhalen.

 • Notities. Hier kun je als surveillant notities achterlaten. De notities zijn voor de vakdocent zichtbaar op het moment van nakijken. Dit kan handig zijn als je een mededeling wilt doen over een specifieke student (bijvoorbeeld ‘heeft afgekeken bij vraag X’, ‘had geen toegang tot een rekenmachine’, ‘haar laptop viel uit en heb haar mijn iPad gegeven om verder te werken’).
 • Logboek. Onder het notitieveld staat het logboek. Het systeem logt een aantal activiteiten van de student tijdens het maken van de toets. Dit logboek is ook weer in te zien door de vakdocent. De volgende zaken logt het systeem bij afname van de toets:
  • Tijd starten van het maken van de toets
  • Tijd inleveren van de toets
  • Tijd innemen van de toets door de surveillant
  • Tijd van het verlaten van Test-Correct voordat de toets is ingeleverd
  • Tijd van het maken van een screenshot
  • Tijd van het inloggen in Test-Correct vanuit een IP adres die niet als veilig staat aangegeven
 • Notities opslaan & Annuleer. Als u op Notities opslaan klikt dan bewaart het systeem de zojuist toegevoegde notitie in het notitieveld, daarna verlaat je deze pop-up. Klik je op de knop Annuleer dan verlaat je de pop-up zonder dat de eventuele gemaakte notities worden opgeslagen.