Surveilleren van toetsen

Test-Correct surveillantenscherm biedt monitoring en overzicht over de voortgang van studenten. Dit is wat u als docent kunt zien.

Een toets is zichtbaar in het surveillantenscherm vanaf het moment dat jij of een collega deze opent vanuit het scherm Geplande toetsen. Een geopende toets blijft zichtbaar totdat deze wordt ingeleverd door een surveillant. 

Voor meer uitleg over de monitoring van fraude, klik hier

 

Opmerking: De knop ‘Toets afnemen’ is alleen zichtbaar op de afname-datum van de geplande toets. Een reeds geopende toets blijft in het surveillancescherm echter wel zichtbaar totdat deze door een surveillant ingeleverd wordt.

Het Surveillance-scherm

Zodra u de toets start komt u in het surveillantenscherm (zie afbeelding 26).

26

 Afb.26  Screenshot van Test-Correct tijdens het surveilleren, met genummerde onderdelen

 

Hieronder volgt uitleg over de onderdelen bij  het scherm ‘Surveilleren’:

 1. Toetsen. Hier ziet u de lijst van alle toetsen die u op dit moment afneemt, welke klassen werken aan welke toets en wat de voortgang is van iedere klas;
 2. Voortgang. Hier ziet u een progressiebalk van 0% tot 100%. Dit percentage geeft het gemiddelde aan van de gehele klas;
  • LET OP: De voortgang wordt berekend d.m.v. het aantal te behalen punten, niet het aantal vragen van de toets. De aanname is dat vragen waar meer punten te verdienen zijn doorgaans meer tijd in beslag nemen om te maken. Door op deze manier de progressie te monitoren krijgt u een beter beeld van hoeveel werk er al is verricht door de studenten.
 3. Inleveren. Als u op deze knop klikt dan sluit de toets voor alle studenten die de desbetreffende toets aan het maken zijn;
  • LET OP: Dit is een onomkeerbaar proces, bedenk dus goed of u echt wilt dat alle studenten moeten stoppen met het maken van de toets. Als u bepaalde studenten extra tijd wilt geven (bijvoorbeeld omdat ze tijdsdispensatie hebben) dan adviseren wij dat u van alle studenten individueel de toets inlevert.
 1. Huidige tijd. Hier ziet u de daadwerkelijke tijd;
 2. Naar smartboard weergave / Naar surveillant weergave. Door op deze knop te klikken verdwijnt het overzicht ‘Voortgang Studenten’ of komt deze weer tevoorschijn;
 3. Voortgang Studenten. Hier ziet u een lijst met alle studenten die aanwezig zijn bij de afname. U ziet bij iedere student een portret (mits deze is aangeleverd door de schoolbeheerder), welke status de toets verkeerd, zijn persoonlijke progressiebalk, een i-knop (meer uitleg hierover onder deze opsomming) en rechts daarvan de knop ‘inleveren’ of ‘terug geven’;
 4. Inleveren. Als u op de knop ‘inleveren’ klikt naast een student dan zal de toets sluiten voor deze student. Alle vragen die hij/zij tot dan toe gemaakt heeft zijn opgeslagen. De knop verandert vervolgens in ‘terug geven’. Als u op de knop ‘terug geven’ klikt dan krijgt de student weer toegang tot zijn toets.

   De i-knop

   Kijk naar afbeelding 27, hier ziet u wat er te zien is als u op de i-knop klikt.

   27

   Afb.27 Screenshot van de pop-up na het indrukken van een i-knop

   Hieronder uitleg van de onderdelen bij de pop-up van afbeelding 27:

   1. Naam. Hier staat de gehele naam van de desbetreffende student;
   2. Portret. Hier kan de schoolbeheerder de portretten van uw studenten koppelen. Dit maakt het surveilleren makkelijker, zeker wanneer de surveillant niet bekend is met de klas;
   3. Vragen beantwoord. Hier staat aangegeven hoeveel vragen reeds zijn beantwoord door deze student;
   4. Tijd per vraag. Hier staat de gemiddelde tijd die deze student nodig heeft voor het beantwoorden van de vragen. Als zijn/haar progressiebalk al over de 50% is kan deze informatie een inschatting geven of deze student traag is (en dus problemen kan krijgen met het afronden van zijn/haar toets) of dat dit een snelle student is. Dit doet u door de ‘Tijd per vraag’ te vergelijken met andere studenten;
   5. Huidige vraag. De vragen zijn genummerd in de toets. Hier kunt u direct zien bij welke vraag deze student is. Als u bijvoorbeeld vermoed dat deze student heimelijk communiceert met een andere student over de toets kunt u met behulp van deze informatie te weten komen of beide studenten bij dezelfde vraag zitten;
    • LET OP: Als de vragen zijn geshuffled, dan komen de vraagnummers van de verschillende studenten niet overeen met dezelfde vraagitems. In dat geval kunt u dus geen inzicht krijgen vanuit dit scherm of de studenten bij dezelfde vraag zijn. Dat betekent dat u ouderwets naar de studenten moet lopen om dit te achterhalen.
   6. Notities. Hier kunt u als surveillant notities achterlaten. De notities zijn voor de vakdocent zichtbaar op het moment van nakijken. Dit kan handig zijn als u een mededeling wilt doen over een specifieke student (bijvoorbeeld ‘heeft afgekeken bij vraag X’, ‘had geen toegang tot een rekenmachine’, ‘haar laptop viel uit en heb haar mijn iPad gegeven om verder te werken’);
   7. Logboek. Onder het notitieveld staat het logboek. Het systeem logt een aantal activiteiten van de student tijdens het maken van de toets. Dit logboek is ook weer in te zien door de vakdocent. De volgende zaken logt het systeem bij afname van de toets;
    • Tijd starten van het maken van de toets
    • Tijd inleveren van de toets
    • Tijd afpakken van de toets door de surveillant
    • Tijd van het verlaten van Test-Correct voordat de toets is ingeleverd
    • Tijd van het maken van een screenshot
    • Tijd van het inloggen in Test-Correct vanuit een IP adres die niet als veilig staat aangegeven
   8. Notities opslaan & Annuleer. Als u op ‘Notities opslaan’ klikt dan bewaart het systeem de zojuist toegevoegde notitie in het notitieveld, daarna verlaat u deze pop-up. Klikt u op de knop ‘Annuleer’ dan verlaat u de pop-up zonder dat de eventuele gemaakte notities worden opgeslagen.

   Tip: Wanneer u een toets onbeheerd open wil laten staan zodat thuiswerkende studenten op eigen gelegenheid een oefentoets kunnen maken dan kunnen zij tot uiterlijk 23.59 uur toetsvragen beantwoorden. Daarna kunnen studenten de toets niet meer aanpassen of inzien. Vergeet niet de toets op een later moment alsnog in te nemen anders vind u deze niet terug in het overzicht van afgenomen toetsen.