Browsertoetsen: Een toets laten maken in een browser

Met Browsertoetsen laat je studenten een toets maken vanuit zijn of haar browser, zonder gebruik te maken van de Test-Correct App.

Browsertoetsen maakt het mogelijk voor een docent om een toets te laten maken zonder daarvoor de Test-Correct applicatie te gebruiken. Met Browsertoetsen kunnen je leerlingen/studenten de toets maken direct in de browser. Deze Test-Correct light versie bied leerlingen meer vrijheid en gebruiksgemak tegenover een geringer aantal gebruikersbeperkingen. Je kunt er vooraf voor kiezen om Browsertoetsen te activeren voor een complete toets, of je kiest er tijdens een toets voor een individuele student de toets te laten maken via een browser.

Een ideale vorm wanneer bijvoorbeeld een formatieve toets, een oefentoets of een openboektoets wordt ingepland, of wanneer een student onverwacht geen gebruik kan maken van de Test-Correct app tijdens het maken van eens toets.

Een student die de toets mag maken in een browser logt in via https://portal.test-correct.nl

Lees hieronder hoe je gebruikt maakt van de verschillende mogelijkheden. 

Browsertoetsen toestaan op toetsniveau

 

Tijdens het inplannen van een toets 

toets_plannen_bt

Zet de aan/uit schakelaar 'Browsertoetsen voor iedereen toestaan' op aan. De knop is nu groen. Elke student kan de toets maken vanuit de browser wanneer deze door de docent wordt gestart.

 

Tijdens het wijzigen van een toets

toets_wijzigen_bt

Open de geplande toets en zet de aan/uit schakelaar 'Browsertoetsen voor iedereen toestaan' op aan. De knop is nu groen. Elke student kan de toets maken vanuit de browser wanneer deze door de docent wordt gestart.

 

 

 

 

Tijdens een lopende toets

toets_surveil_bt

Klik op de knop Browsertoetsen achter de bijbehorende toets om de functie aan of uit te zetten voor alle studenten die deelnemen aan die specifieke toets. Alleen de geselecteerde toets wordt vrijgegeven voor Browsertoetsen, ook wanneer er meerdere toetsen in het surveillancescherm actief zijn.

Browsertoetsen toestaan per individuele student

Het kan zijn dat een toets gemaakt dient te worden in de Test-Correct Applicatie maar dat je als docent een enkele leerling toestemming wil geven om de toets vanuit een browser te maken. Denk bijvoorbeeld aan een student die onverwacht tegen technische problemen aan loopt of een student die extra begeleiding nodig heeft tijdens het maken van een toets.

Deze student kun je tijdens een lopende toets op individueel niveau toestemming geven gebruik te maken van Browsertoetsen.

51. InBrowser toetsen functie op het surveillantenschermAfb. 51 : Het surveillantenscherm met InBrowser toetsen geactiveerd.

In het surveillancescherm zie je achter elke leerling de knop ‘browsertoetsen aan/uit’ (zie afbeelding 51). Met deze knop geef je per student aan of hij of zij de toets mag maken via een browser ( InBrowser toets ingeschakeld ), of gebruik moet maken van de Test-Correct app ( InBrowser uitgechakeld ). 

Een browsertoets kan voorafgaand worden geactiveerd voor een geplande toets. Tijdens een lopende toets kan de functie geactiveerd worden voor een individuele student of voor alle studenten. Beide functies blijven alleen actief voor die specifieke toets en/of leerling.

Bij de aanvang van elke toets is de knop browsertoetsen aan/uit standaard uitgeschakeld tenzij deze voor de gehele toets op voorhand is aangezet.

NB. Een surveillant kan op elk moment de toegang tot een toets via de browser uitschakelen. Studenten die via een browser deelnemen aan de toets zal de toegang op dat moment ontnomen worden.

 

Beveiligde omgeving

De Test-Correct App zorgt ervoor dat studenten hun toets maken in een beveiligde omgeving waar frauduleuze handelingen geregistreerd - en waar mogelijk - voorkomen worden. Tijdens het maken van een toets in een browser zijn niet alle functionaliteiten beschikbaar.

Hieronder vind je een selectie van de functionaliteiten die beperkt beschikbaar zijn tijdens het maken van Browsertoetsen.

  • Student verlaat browserscherm. (surveillant krijgt nog wel een melding)
  • Student opent een nieuw tabblad. (surveillant krijgt nog wel een melding)
  • Student gebruikt de alt-tab toetsencombinatie. (surveillant krijgt nog wel een melding, toets wordt niet automatisch ingenomen)
  • Student gebruikt actief een split-screen of tweede beeldscherm. (surveillant krijgt nog wel  een melding)
  • Student start opnieuw een toets waaraan deze al eerder begonnen is. (surveillant krijgt nog wel  een melding)

  • Student start verlaat een toets welke al min. 5 minuten open staat. (surveillant krijgt nog wel een melding)

  • student heeft verboden applicaties open staan (surveillant krijgt géén melding)

  • student gebruikt passief een split-screen of tweede beeldscherm (surveillant krijgt géén melding)

Terug naar boven