Browsertoetsen vs. Beveiligde app

Studenten een toets laten maken vanuit hun browser, versus het gebruiken van de beveiligde Test-Correct App.

Browsertoetsen maakt het mogelijk voor een docent om een toets te laten maken zonder daarvoor de Test-Correct app te gebruiken. Met Browsertoetsen kunnen je studenten de toets direct in de browser maken. Het gebruik van de Test-Correct app zorgt voor een meer beveiligde omgeving. De student kan niks anders doen dan in de Test-Correct app blijven, wanneer deze is opgestart. Wanneer de student uit de app gaat, wordt de toets van de student automatisch ingenomen. Lees hier verder over het maken van een toets in de app.

 

Beveiligde omgeving

De Test-Correct app zorgt ervoor dat studenten hun toets maken in een beveiligde omgeving waar frauduleuze handelingen geregistreerd - en waar mogelijk - voorkomen worden. Tijdens het maken van een toets in een browser zijn niet alle functionaliteiten beschikbaar.

 

Hieronder vind je een selectie van de functionaliteiten die beperkt beschikbaar zijn tijdens het maken van Browsertoetsen. Als je gebruik maakt van de applicatie kunnen studenten deze acties niet uitvoeren:

 • Student verlaat browserscherm (surveillant krijgt nog wel een melding).
 • Student opent een nieuw tabblad (surveillant krijgt nog wel een melding).
 • Student gebruikt de alt-tab toetsencombinatie (surveillant krijgt nog wel een melding, toets wordt niet automatisch ingenomen).
 • Student start opnieuw een toets waaraan deze al eerder begonnen is (surveillant krijgt nog wel een melding).
 • Student start en verlaat een toets welke al minimaal 5 minuten open staat (surveillant krijgt nog wel een melding);

 

Browsertoetsen gebruiken

Browsertoetsen gebruiken is ideaal wanneer bijvoorbeeld een formatieve toets, een oefentoets of een openboektoets wordt ingepland, of wanneer een student onverwacht geen gebruik kan maken van de Test-Correct app tijdens het maken van eens toets.

 

Je kunt er vooraf voor kiezen om Browsertoetsen te activeren voor een complete toets (optie 1), of je kiest er tijdens een toets voor een individuele student de toets te laten maken via een browser (optie 2).

 

Een student die de toets mag maken in een browser logt in via https://portal.test-correct.nl 

 

Stappenplan Browsertoetsen activeren:

 

Lees hieronder hoe je gebruik maakt van de verschillende mogelijkheden:

1. Browsertoetsen toestaan op toetsniveau: elke student kan de toets maken vanuit de browser wanneer deze door de docent wordt gestart.
 • Tijdens het inplannen van een toets (afbeelding 1):
  Zet de aan/uit schakelaar Browsertoetsen toestaan op aan (afbeelding 2). De knop is nu groen.
 • Tijdens het direct afnemen van een toets (afbeelding 3):
  Zet de aan/uit schakelaar Browsertoetsen toestaan op aan (afbeelding 4). De knop is nu groen.
 • Tijdens het wijzigen van een toets (afbeelding 5):
  Open de geplande toets en klik op Gegevens wijzigen. Zet de aan/uit schakelaar Browsertoetsen voor iedereen toestaan op aan (afbeelding 6). De knop is nu groen.
 • Tijdens een lopende toets (afbeelding 7):
  Klik op de knop Browsertoetsen achter de bijbehorende toets om de functie aan of uit te zetten voor alle studenten die deelnemen aan die specifieke toets. Alleen de geselecteerde toets wordt vrijgegeven voor Browsertoetsen, ook wanneer er meerdere toetsen in het surveillancescherm actief zijn.

 

2. Browsertoetsen toestaan per individuele student

Het kan zijn dat een toets gemaakt dient te worden in de Test-Correct Applicatie maar dat je als docent een enkele leerling toestemming wil geven om de toets vanuit een browser te maken. Denk bijvoorbeeld aan een student die onverwacht tegen technische problemen aan loopt of een student die extra begeleiding nodig heeft tijdens het maken van een toets.

 

Deze student kun je tijdens een lopende toets op individueel niveau toestemming geven gebruik te maken van Browsertoetsen. In het surveillancescherm zie je achter elke leerling de knop browsertoetsen aan/uit (afbeelding 8). Met deze knop geef je per student aan of hij of zij de toets mag maken via een browser of gebruik moet maken van de Test-Correct app.

 

NB. Een surveillant kan op elk moment de toegang tot een toets via de browser uitschakelen. Studenten die via een browser deelnemen aan de toets zal de toegang op dat moment ontnomen worden.