Vraaggroep aanmaken

In een vraaggroep kunt u gezamenlijke bronnen toevoegen voor meerdere vragen. Zo doet u dat.

In een vraaggroep kunt u gezamenlijke bronnen toevoegen voor meerdere vragen. Ondanks dat u de toets shuffelt, zullen de set vragen in de groep bij elkaar blijven. U kunt echter nog kiezen of deze vragen geshuffled moeten worden. 

U maakt een toets aan en daarna klikt u op "Vraaggroep toevoegen". In deze pop-up kunt u de algemene informatie van de groep vragen opmaken. De volgende velden moet u invullen:

  • Naam, geef de groep een herkenbare titel refererend aan het thema van een gemeenschappelijke bron (bijvoorbeeld ‘energietransities van de 21e eeuw’) of de gemene deler van de vraagsoort (bijvoorbeeld ‘Juist of onjuist?’);
  • Omschrijving, de tekst die u hier schrijft zal de student terug zien bij iedere vraag binnen deze groep;
  • Deze vraaggroep vastzetten, als deze optie aanstaat en de optie ‘Shuffle vragen tijdens afname’ bij de toets ook aanstaat, dan zal de vraaggroep altijd in de positie blijven waar de docent deze heeft geplaatst bij het creëren van de toets. (Bijvoorbeeld als u wilt dat al uw studenten beginnen met een aantal makkelijke vragen rondom dezelfde bron, dan kunt in de toets beginnen met deze vraaggroep, door de optie ‘Deze vraaggroep vastzetten’aan te vinken. Als u er vervolgens voor kiest om de vragen binnen de toets te shuffelen. Dan zullen alle studenten nog steeds beginnen met de vragen in deze vraag);
  • Vragen in deze groep shuffelen, als deze optie aan staat dan zullen de vragen binnen de groep in willekeurige volgorde gepresenteerd worden aan de student. Dit is bij iedere student anders;
  • Openbaar maken, in de toekomst zullen wij Test-Correct uitbreiden met de Nationale Itembank. U krijgt dan de mogelijkheid om items van uw vakcollega’s uit het hele land te gebruiken. Als deze optie is aangevinkt geeft u uw vakcollega’s (buiten uw school) de mogelijkheid om dit item te vinden in de Nationale Itembank en te gebruiken binnen hun eigen toets. U blijft overigens auteur van dit item en zeggenschap houden, ook als u wenst te delen met uw collega’s. Let op: werkt u met materiaal waar u of uw organisatie niet de auteursrechten van heeft, dan dient u deze optie te allen tijde uit te vinken.

Bij een vraaggroep kunt u ook gezamenlijke bronnen gebruiken die voorschijnen bij iedere vraag van de betreffende vraaggroep. 

Nu kunt u vraagitems creëren voor de vraaggroep.