Bronnen toevoegen

Bij iedere vraag en vraag-groep krijgt u de mogelijkheid om bronnen toe te voegen. Zo doet u dat.

U kunt verschillende bronnen toevoegen: 

Hieronder gaan wij dieper in op ieder brontype.

Afbeelding

20

Afb.20 Het tabblad ‘Bronnen’ tijdens de creatie van een vraag

 

De volgende bestandstypen worden als afbeelding ondersteund door Test-Correct:

  • PNG
  • JPEG

LET OP: Controleer of u op voorhand de afbeeldingen kunt comprimeren. Grote afbeeldingen kunnen problemen geven met de connectiviteit binnen uw school. (Dertig studenten die tegelijkertijd foto’s downloaden van aanzienlijke omvang kan in sommige gevallen problemen geven.)

PDF

Als u de studenten grote stukken tekst wilt laten lezen vanuit een bron dan werkt dit het fijnst voor uw studenten als u de tekst als bijlage in een PDF heeft toegevoegd aan de vraag/vraag-groep. U drukt op de knop ‘PDF uploaden’. Er verschijnt een pop-up van uw OS (iOS, Windows of Linux). Hier kunt u bladeren door de bestanden op uw eigen device. Zodra u het PDF-bestand gevonden heeft klikt u eenmaal op de bestandsnaam en klikt op de knop ‘Openen’ of dubbelklikt u op het PDF-bestand.

Het PDF is toegevoegd als u ziet dat er een regel is toegevoegd. U ziet ook welke naam de afbeelding krijgt (standaard is dit ‘Bijlage #X’ waarbij X een oplopend getal is, zie afbeelding 20), deze naam is wat de student ook ziet. U kunt naar deze bestandsnaam refereren in uw vraag.

Geluidsfragment

Als u lesgeeft in moderne vreemde talen, dan moet u geregeld luistertoetsen afnemen bij uw studenten. Vroeger ging dit gepaard met omslachtige cassetterecorders of cd’s, tegenwoordig met nog omslachtigere digitale methodes van uitgeverijen. Met Test-Correct kunt u al die omslachtige manieren overboord gooien. U kunt met gemak geluidsbestanden vanaf uw device uploaden in Test-Correct.

U klikt op de knop ‘Geluidsfragment uploaden’. U krijgt nu een pop-up te zien. In afbeelding 21 hebben we de onderdelen van de pop-up genummerd.

21

Afb.21 De pop-up bij het toevoegen van een geluidsfragment, met nummering

 

Hieronder uitleg van de onderdelen bij de pop-up ‘Geluidsfragment’:

  1. Bestand. Als u op de knop ‘Bestand kiezen’ klikt, dan verschijnt er een pop-up van uw OS. Hier kunt u bladeren door de bestanden op uw device. Zodra u het gewenste geluidsbestand gevonden heeft klikt u eenmaal op de bestandsnaam en klikt op de knop ‘Openen’ of dubbelklikt u op het geluidsbestand;
  2. Pauzeerbaar. Als u deze functie aan heeft staan dan stelt u de student in de gelegenheid om op ieder ogenblik het geluidsbestand te pauzeren. Als u deze functie uit heeft staan dan dwingt u de student het hele bestand af te spelen op het moment dat hij/zij op de play-knop klikt;
  3. Eenmalig afspelen. Als u deze functie aan heeft staan dan kan de student het geluidsbestand slechts eenmaal afspelen. Als u de functie uit heeft staan dan stelt u de student in de gelegenheid om het geluidsbestand meerdere malen af te laten spelen;
  4. Seconden voor antwoord. Hier ziet u een leeg veld. Als u dit veld leeg laat dan hebben uw studenten geen tijdsbeperking bij het beantwoorden van de vraag na het beluisteren van dit geluidsbestand. Als u er echter voor kiest om een getal te plaatsen, dan zal er een teller aflopen op het moment dat het geluidsfragment is gestopt met afspelen. De teller begint bij het opgegeven aantal seconden. Zodra de teller de 0 heeft bereikt, dan sluit het systeem de vraag af. De student kan nu geen antwoord meer geven of zijn antwoord aanpassen;
  5. Opslaan. Als u hierop klikt, dan voegt het systeem het gekozen geluidsbestand toe aan dit vraagitem;
  6. Annuleer. Als u besluit toch geen geluidsbestand toe te voegen, dan klikt u op deze knop. Dit brengt u terug naar het vraagitem.

Het volgende bestandstype wordt als geluidsbestand ondersteund door Test-Correct:

  • MP3
  • Overige bestandstypes moeten eerst geconverteerd worden naar MP3

Video

Als u als bron een video wenst te gebruiken dan kan dat.

LET OP: Als het om een video gaat waar ook geluid te horen is, zorgt u er dan voor dat uw studenten beschikken over een koptelefoon. U zal niet de eerste docent zijn waar er een kakofonie aan geluiden het klaslokaal door tettert. Hoewel sommige studenten hier om kunnen lachen is het voor vele studenten een storende afleiding tijdens het maken van een toets, dus wees hierop alert.

U klikt op de knop ‘Video toevoegen’. In de pop-up 'Videofragment' wordt u slechts gevraagd een URL op te geven. URL staat voor “Uniform Resource Locator” en is jargon voor het internetadres.  U kopieert de URL (internetadres) vanuit uw browser en plakt deze in dit tekstveld. Op dit moment ondersteunt Test-Correct enkel YouTube en Vimeo.

Wilt u een videofragment van uw computer/device gebruiken in uw toets? Dat kan! U plaatst uw video op YouTube of Vimeo en kopieert vervolgens de URL als bron.

Opmerking: Wij zijn ons er terdege van bewust dat docenten vaak gebruik maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal en dat deze niet zomaar op open kanalen als Vimeo en YouTube te plaatsen zijn. Op dit moment onderzoeken wij de mogelijke oplossingen dat gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen Test-Correct mogelijk moet maken. Voorlopig raden wij u aan alternatieven te zoeken op auteursrechtelijk beschermd materiaal die reeds op YouTube of Vimeo te vinden zijn.