Fraude door studenten

Naast het overzicht over de voortgang, biedt het surveillantenscherm ook monitoring van potentiele fraude door studenten.

Als een student één van de volgende handelingen verricht, dan wordt de surveillant direct verwittigd over deze handeling van de desbetreffende student:

  • Het verlaten van Test-Correct voordat de toets is ingeleverd;
  • Het maken van een screenshot;
  • Het opnieuw inloggen in Test-correct;
  • Inloggen in Test-Correct vanuit een IP-adres die niet als veilig staat aangegeven.

Op het moment dat een student één van bovenstaande acties uitvoert, dan ontstaat er op drie plekken in het surveillantenscherm een waarschuwingsteken.

  • U ziet direct onder ‘Huidige tijd’ een waarschuwingssymbool gevolgd door een getal. Het getal geeft aan bij hoeveel studenten een frauduleuze handeling is geconstateerd;
  • U ziet naast de naam van desbetreffende student een waarschuwingssymbool. Als u op dit waarschuwingssymbool klikt, dan krijgt u een overzicht van alle frauduleuze handelingen van deze student, die u nog niet eerder gezien heeft (zie afbeelding 28);
  • In de titel van de webpagina, van de browser die u gebruikt.

28. Screenshot van een geopend waarschuwingslog

Afb.28 Screenshot van een geopend waarschuwingslog van een bepaalde student

 

Als het systeem fraude ontdekt bij een student, dan zal de interface van deze student veranderen van groen naar helderrood. Op deze manier krijgt de student direct te weten dat er een fraudemelding is verzonden naar de surveillant. U als surveillant moet iedere notificatie van fraude afvinken wil de student weer een groene interface terug krijgen (zie afbeelding 28). U kunt er overigens voor kiezen om notities toe te voegen bij iedere frauduleuze handeling. Deze notities zijn terug te lezen door de vakdocent tijdens het nakijken.

Er zijn twee kleuren waarschuwingsiconen: gele waarschuwingsicoon en rode waarschuwingsicoon

gele waarschuwingsicoon = een frauduleuze handeling van de student.

rode waarschuwingsicoon= student werkt vanaf een IP-adres dat niet is toegestaan.

Als de student het rode waarschuwingsicoon symbool achter zijn naam krijgt, dan betekent het niet automatisch dat hij/zij iets fout doet. Redenen om deze waarschuwing goed te keuren zijn:

  • Met goedkeuring van de school mag de student deze toets maken vanaf een ander adres, bijvoorbeeld thuis of in het ziekenhuis;
  • De student gebruikt niet het netwerk van de school maar zijn eigen mobiele netwerk.

In alle gevallen van de waarschuwingsnotificaties dient u deze te openen en als 'gezien' af te vinken (zie afbeelding 28).