Privacy maatregelen bij aanleveren studentgegevens

Om de privacy van studenten te waarborgen vragen we u geen leerling- of studentgegevens per e-mail toe te zenden.

De gegevens van leerlingen/studenten zijn privacy gevoelig. Bij het delen van deze gegevens tussen onderwijsinstelling en Test-Correct dient dit op een veilige manier te gebeuren. Derhalve mogen deze gegevens alleen via de Test-Correct portal doorgegeven worden door de docent/school d.m.v. het uploaden van gegevens.

Een individuele klassenlijst aanleveren

Het proces voor het aanleveren van een individuele klas vind u hier: https://support.test-correct.nl/knowledge/klas-uploaden.

Meerdere klassenlijsten/bulk gegevens aanleveren

In het geval dat de gegevens in bulk worden aangeleverd, bijvoorbeeld van de gehele of een gedeelte van de school en dus niet een individuele klas, dient hierover vooraf overleg te zijn geweest met Test-Correct Support via support@test-correct.nl of tijdens werkdagen van 9.00-17.00 uur op 010-7 171 171.

Het proces is in de basis hetzelfde als het proces voor individuele klassenlijsten, maar additionele gegevens zijn benodigd:

 • Schoolnaam;
 • Brincode;
 • Locatiecode;
 • Studierichting;
 • Les jaarlaag;
 • Les naam (vaak combinatie (sub)klas en vak);
 • Vak naam;
 • Docent stamnummer;
 • Docent Achternaam;
 • Docent Tussenvoegsel;
 • Docent Voornaam;
 • Docent e-mail adres;
 • Is docent mentor: ja (1). nee (0);

De naam van het te uploaden bestand dient duidelijk aan te geven waar het bestand betrekking op heeft, bijvoorbeeld door referentie naar hele school, jaarlaag of studierichting (bijvoorbeeld vmbo).

Tot slot dient na het uploaden een e-mailbericht naar support@test-correct.nl verzonden te worden waarin wordt bevestigd dat de upload heeft plaatsgevonden, met referentie naar de persoon waarmee dit is afgesproken binnen Test-Correct.

 

Het doorgeven van studentgegevens/klassenlijsten per e-mail is in verband met privacy risico’s niet toegestaan.