Klassen aanleveren

Als je een klaslijst uploadt, maken wij de klas voor jou aan.

Als jouw school of IT-beheerder de koppeling van jullie LVS naar Test-Correct nog niet heeft gemaakt, dan kan je zelf een klas aanmaken binnen Test-Correct. Dit doe je door een klaslijst te uploaden. Wij zetten deze voor je klaar in jouw Test-Correct omgeving.

 

Let op: In verband met de privacy van leerlingen accepteren wij geen toezending van de klaslijst per e-mail. Lees hier waarom.

 

Gebruik bij voorkeur dit voorbeeld sjabloon om de klaslijst aan te leveren. Dit is een Excel bestand waarbij de kolomkoppen al voor je zijn ingevuld. Open het sjabloon en vul de gegevens in, sla het Excel bestand op jouw eigen computer op. Nu kan je m.b.v. dit Excel bestand het aanmaken van een klas aanvragen in Test-Correct. Volg daarvoor de stappen hieronder.

Stappenplan klassen aanleveren

Je logt in op jouw account en komt in je Dashboard terecht (afbeelding 1). Je klikt op de knop Klassen toevoegen (afbeelding 2). Er verschijnt een pop-up met de vraag Hoe wil je klassen toevoegen? Klik op de groene knop Klassen aanleveren (afbeelding 3).

Er opent een nieuw pop-up scherm (afbeelding 4). Vul de gegevens in (klas, niveau, jaar, stamklas en het vak). Onder de gegevens zie je de knop Choose file, klik op deze knop en open het Excel bestand van jouw klaslijst dat je eerder al hebt opgeslagen. Klik vervolgens op Klas uploaden (afbeelding 5).

Je kan het pop-up venster Hoe wil je klassen toevoegen? sluiten (afbeelding 6). Je vindt jouw aangeleverde klas terug in de lijst Aangeboden klassen (afbeelding 7). In deze lijst vind je ook de status terug van jouw aangeleverde klas.

Er zijn verschillende statusmogelijkheden:

  • Nieuw: de klaslijst is ontvangen.
  • Gepauzeerd: er ontbreekt informatie in de aanlevering van je klasbestand. Je krijgt hierover bericht van ons.
  • In behandeling: de klas wordt gemaakt.
  • Afgerond: de klas is gemaakt en is te vinden in jouw klassenoverzicht, je kunt beginnen met toetsen.
  • Geannuleerd: je ontvangt een email met de reden van annulering. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de klas meerdere keren is aangeleverd of al op een andere manier bij ons bekend is, bijvoorbeeld middels een LVS-koppeling.

Wil je jouw aangeleverde klaslijst terugvinden in jouw account, ga dan naar Klassen en klik vervolgens op Mijn Klassen. Je ziet rechts de knop Aangeboden bestanden (afbeelding 8).

Let op: als je niet het voorbeeld sjabloon gebruikt, is het belangrijk dat jouw eigen Excelbestand aan de volgende voorwaarden voldoet. De volgende gegevens ieder in een eigen kolom: (1) Voornaam, (2) Tussenvoegsel, (3) Achternaam, (4) Stamnummer, (5) E-mailadres en optioneel (6a) Recht op tijdsdispensatie en (6b) Recht op de voorleesfunctie (Text2speech-functie).