Klaslijst uploaden

Als u een klaslijst uploadt, maken we de klas voor u aan.

Om een klas aan te maken binnen Test-Correct, dient u de klaslijst(en) te uploaden, wij zetten deze vervolgens voor u klaar in uw Test-Correct omgeving. In verband met de privacy van studenten accepteren wij geen toezending per e-mail. Lees hier waarom

Bij voorkeur kunt u dit sjabloon gebruiken om de klaslijst aan te leveren. 

U logt in op uw account.

U klikt op “Overig” en daarna op “Mijn klassen”. Hier ziet u uw klassenoverzicht.

Overig menuitem

Afb. 1 “Overig” menu-item

Om een nieuwe klas toe te voegen, klik rechtsboven op “Nieuwe klas”.

Mijn klassen

Afb.2 “Mijn klassen” scherm

Daarna voert u de gegevens van de klas in. U kunt klassen in een Excel-format uploaden of een ander spreadsheet format. Na het selecteren van het bestand van uw eigen computer, klikt u op “Klas uploaden”.

Bij voorkeur kunt u dit sjabloon gebruiken om de klaslijst aan te leveren. 

Let op: Als u het bovenstaande sjabloon niet gebruikt, is het belangrijk dat uw eigen bestand aan de volgende voorwaarden voldoet: 

De volgende gegevens ieder in een eigen kolom:
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Stamnummer
 • E-mailadres
 • Optioneel maar niet verplicht:
  • Recht op tijdsdispensatie
  • Text2speech-functie aan of uit (dit is een betaalde dienst. Vraag naar de voorwaarden)

Klas uploaden

Afb.3 “Klas uploaden” scherm

Als u klas(en) hebt geüpload, krijgt u de status hiervan te zien. U kunt rechtsboven op “Aangeboden bestanden” klikken om de status te zien van uw aangeleverde toetsen (zie Afb.2)

Er zijn verschillende statusmogelijkheden:

 • Nieuw: de klaslijst is ontvangen
 • Wordt verwerkt: de klas wordt gemaakt
 • Afgerond: de klas is gemaakt en is te vinden in uw klassenoverzicht, u kunt beginnen met toetsen;
 • Afgewezen: u ontvangt een email met de reden van afwijzing.

Wat gebeurt er als men een klas uploadt terwijl die al gecreëerd is? 

Er wordt niets verwijderd of gewijzigd. Alleen worden de nieuwe leerlingen, die in de gecreëerde klas niet stonden, wel aan toegevoegd.

Wilt u klassen in bulk aanleveren van bijvoorbeeld een complete sectie, opleiding of locatie, lees dan het artikel Meerdere klassenlijsten/bulk gegevens aanleveren