Student wachtwoord wijzigen door docent

Als docent heeft u de mogelijkheid om het wachtwoord van de leerlingen van uw klas(sen) te wijzigen. Dit kunt u doen door de volgende stappen te volgen.

  1. Ga naar het menu-item "Klassen" en kies het submenu "Mijn klassen".

    menubar_klassen
  2. Klik op het folder-icoon achter de naam van de klas waarin de student zit. U ziet een lijst met de namen en e-mailadressen van uw leerlingen. Klikt op het sleutel-icoon (icon_key) bij de desbetreffende student. Het E-mailadres dat achter de naam van de student staat is het adres waarmee de student zelf kan inloggen.

    docent-wachtwoord-wijzigen

  3. Voer het nieuwe wachtwoord in en herhaal deze.

Let op: De student wordt per e-mail op de hoogte gesteld dat zijn of haar wachtwoord is gewijzigd. U dient het nieuwe wachtwoord zelf aan de student door te geven. Verzoek de student om na het inloggen direct een eigen wachtwoord in te stellen. De student kan het wachtwoord wijzigen  vanuit zijn of haar profiel.

wachtwoord-wijzigen