Analyse van docent

Voor algemene uitleg over Analyse, klik hier.  

Een overvloed aan data heeft een averechts effect op de werking van een analyse. Bij de ontwikkeling hebben intuïtiviteit en bruikbaarheid van Test-Correct de hoogste prioriteit gekregen. Dit betekent dat wij keuzes hebben gemaakt in wat wij wel en wat wij niet laten zien aan de gebruiker. De hoeveelheid en verscheidenheid aan data die wij verzamelen is echter enorm. Bent u van mening dat een essentiële analyse ontbreekt in Test-Correct dan horen wij dat graag! Immers is Test-Correct door en voor docenten ontwikkeld.

P-waardes

In dit artikel leert u wat P-waardes zijn en wat ze zeggen over vraagitems. We kunnen echter nog veel meer met de P-waardes. In het onderdeel ‘Vergelijking met collega’s’ ziet u een andere toepassing van de P-waardes (zie afbeelding 45 als voorbeeld).

45

Afb.45 Een voorbeeld van een docent waarbij behaalde P-waardes worden vergeleken met collega’s

Wat u ziet in afbeelding 45 is een reeks van staafdiagrammen. Elke staafdiagram bestaat uit drie staafjes. De X-as verteld u van wie iedere staaf is:

  • Blauw: gemiddelde P-waarde van de gebruikte vraagitems onder alle docenten die de betreffende vraagitems hebben ingezet;
  • Zwart: P-waarde van de vergelijkende student wiens naam onder het staafdiagram staat aangegeven;
  • Groen: P-waarde van u.

Het systeem is constant aan het monitoren of u dezelfde vraagitems heeft ingezet als één van uw collega’s binnen uw school en of deze in hetzelfde leerjaar en op hetzelfde niveau is. Als dit het geval is bij minstens 3 vraagitems, waarvan ieder vraagitem minstens 30 afnames heeft gehad dan genereert het systeem deze staafdiagram.

Het gemiddelde van de blauwe staaf is het gemiddelde van alle docenten die dezelfde vraagitems hebben ingezet op hetzelfde leerjaar en leerniveau, binnen én buiten uw school.

Opmerking: We beseffen dat deze vergelijking confronterend kan zijn. Onder geen beding mag u of uw werkgever conclusies trekken uit deze gegevens. Het kan echter wel gebruikt worden als aanwijzing dat er iets aan de hand is met een docent, sectie of klas. Daarbij is het handig dat u deze gegevens samen gebruikt met de gegevens van de klasanalyses.