ARQ-vraag

Het vraagtype "ARQ" staat voor Assertion-Reason Question. Hier leest u er verder over.

Voor algemene uitleg over vraagitem creëren, klik hier. 

Voor algemene uitleg over toets construeren, klik hier. 

ARQ staat voor assertion-reason question. ARQ-vragen zijn gecombineerde juist/onjuist vragen waarbij twee stellingen moeten worden gecombineerd. Wanneer beide stellingen juist zijn wordt van de student gevraagd om te beoordelen of de relatie die tussen de stellingen gelegd is correct is. Dit is dus een gesloten vraag.

Het tabblad Antwoorden:

Technisch gezien is de ARQ-vraag een multiplechoicevraag waarbij er vijf standaard alternatieven worden gegeven. De mogelijke antwoorden staan aangegeven met aan de rechterkant achter ieder antwoord een scoreveld. Standaard staan de scores op 0 punten. U moet de score van het juiste antwoord aanpassen naar minimaal 1.