Becijferen

U heeft de toets genormeerd, tijd om te becijferen. Zo doet u dat.

Wanneer u klaar bent met normeren, wordt u automatisch naar de pagina ‘Becijferen’ gebracht.

In het scherm ‘Becijferen’ ziet u bovenaan de algemene informatie van deze toets. Daaronder ziet u de lijst van studenten die zijn uitgenodigd voor het maken van deze toets. Alle studenten die de toets hebben gemaakt hebben een cijfer in de kolom ‘Beoordeling’. Rechts daarvan ziet u een schuiver die u kunt verschuiven. Als u dat doet verandert het cijfer van de student mee, ongeacht de normering.

De kolom ‘notities’ geeft u inzicht in alle notities die gemaakt zijn door de surveillant. Hier staat standaard ‘n.v.t.’ als er geen notitie is aangemaakt bij deze student door de surveillant.

Als u tevreden bent met de cijfers klikt u op de knop ‘Becijferd markeren’ rechtsboven.

Zodra u op de knop ‘Becijferd markeren’ heeft geklikt is de toets becijferd. De toets is terug te vinden in het menu ‘Toetsen’ onder de tegel ‘Becijferd’.

Als de toets becijferd is, kunt u de studenten de mogelijkheid geven om hun toets in te zien. Als de toets voor inzage openstaat, dan ziet u de knop ‘Dichtzetten’. Als u hierop klikt ontneemt u de studenten de mogelijkheid om hun toets in te zien. Als u op de knop ‘Openzetten’ klikt dan wordt u gevraagd een datum en tijd aan te geven voor de duur dat de toets open zal blijven staan (u ziet dan meteen dat de knop is vervangen met ‘Dichtzetten’, waarna u met één druk op de knop het inzien weer kan sluiten);

LET OP: Test-Correct stuurt automatisch de cijfers door naar het e-mailadres van de studenten. Dit gebeurt echter pas 5 minuten nadat u de toets becijferd heeft. Zo heeft u nog tijd om eventuele vergissingen recht te zetten.