Combineervraag

Bij het vraagtype "Combineervraag" moet de student een reeks uitspraken/woorden koppelen aan een andere reeks uitspraken/woorden.

Voor algemene uitleg over vraagitem creëren, klik hier. 

Voor algemene uitleg over toets construeren, klik hier. 

Bij dit vraagtype krijgt de student de opdracht om een reeks uitspraken/woorden te koppelen aan een andere reeks uitspraken/woorden. Dit is een gesloten vraag, het systeem kan de antwoorden van de studenten automatisch nakijken.

Het tabblad Antwoorden:

Hier ziet u twee kolommen en één regel waarin u antwoorden kunt geven met daaronder de knop ‘Optie toevoegen’. Door op deze knop te klikken ontstaat er een nieuwe regel. U geeft op iedere regel aan welke twee uitspraken/woorden bij elkaar horen. De student zal tijdens het maken van de toets de gegeven antwoorden aan de rechterkant door elkaar geshuffled krijgen, bij iedere student is dit willekeurig.