Combineervraag

Bij het vraagtype combineervraag moet de student een reeks uitspraken/woorden koppelen aan een andere reeks uitspraken/woorden.

Voor algemene uitleg over vraagitem creëren, klik hier. 

Voor algemene uitleg over toets construeren, klik hier. 

 

Bij dit vraagtype krijgt de student de opdracht om een reeks uitspraken/woorden te koppelen aan een andere reeks uitspraken/woorden. Dit is een gesloten vraag, het systeem kan de antwoorden van de studenten automatisch nakijken.

 

Stappenplan Combineervraag maken

Het tabblad vraagstelling:

Klik op Vraag toevoegen (afbeelding 1) > Nieuwe creëren (afbeelding 2) > Combineer (afbeelding 3)Bij de vraagstelling moet je jouw vraag formuleren (afbeelding 4).

 

Het tabblad Antwoordmodel:

Hier zie je twee kolommen en twee regels waarin je antwoorden kunt geven met daaronder de knop Itemset toevoegen. Door op deze knop te klikken ontstaat er een nieuwe regel (afbeelding 5). Je geeft op iedere regel aan welke twee uitspraken/woorden bij elkaar horen.

 

De student zal tijdens het maken van de toets de gegeven antwoorden aan de rechterkant door elkaar geshuffled krijgen, bij iedere student is dit willekeurig.

Door op het oogje (oog-icoontje-3) te klikken in de bovenste menubalk (afbeelding 6), kan je het voorbeeld van je vraag zien die je net hebt opgesteld vanuit het oogpunt van de student ( afbeelding 7).