Itembank

De itembank bevat vragen en toetsen die kunnen worden gebruikt voor toetsing. Hier leest u hoe u hem kunt gebruiken en opbouwen.

De itembank bevat vragen en toetsen die kunnen worden gebruikt voor toetsing. Het opbouwen van een itembank kost tijd en is het resultaat van teamwerk binnen iedere sectie. Het idee achter een itembank is dat de toetsvragen die in de bank staan, voorzien zijn van kenmerken (metadata, tags, trefwoorden, labels & gegenereerde data van afname) waardoor ze op verschillende manieren toegankelijk zijn.

Kenmerken van toetsvragen

 • Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld wie heeft een vraag het laatst bewerkt of wie is inhoudelijk verantwoordelijk voor een vraag);
 • Validatie (bijvoorbeeld wanneer is de vraag gescreend en door wie);
 • Soort vraag (open vraag, meerkeuzevraag, enzovoort);
 • Moeilijkheidsgraad (de P-waarde wordt per niveau aangegeven);
 • RTTI codering;
 • Inhoudelijke kenmerken of attributen, zoals onderwerpen of trefwoorden;
 • Eindtermen en hun domeinen.

Voordelen van de itembank

Het gebruik van een itembank voor de opslag van vragen en het samenstellen van toetsen heeft een aantal belangrijke voordelen (Dousma, Horsten et al. 1997 in Draaijer, 2004):

 • Een vraag hoeft slechts 1 x te worden ingetypt;
 • Een vraag is snel te verbeteren, waardoor typografische fouten kunnen worden voorkomen;
 • Kwalitatief slechte vragen zijn snel op te sporen en te verbeteren;
 • Er is een goed zicht op de totale itembank en de verdeling naar leerstofonderdelen;
 • Toetsvragen zijn eenvoudig te selecteren voor opname in een toets;
 • Meerdere toetsversies (bijvoorbeeld om spieken tegen te gaan), zijn simpel te produceren;
 • Opslag van analyseresultaten kan worden geautomatiseerd.

Toetsenbank

De toetsenbank kunt u het best vergelijken met uw eigen archief aan toetsen die u digitaal of op papier bewaard. Ieder jaar put u uit dit archief om een nieuwe toets samen te stellen. Zodra een toets is samengesteld komt deze ook in dit archief terug.

Vanuit de toetsenbank kunt u toetsen samenstellen en inplannen.

Vragenbank

In de vragenbank kunt u zoeken in alle vraagitems waar u toegang toe heeft, dat zijn:

 • Alle vraagitems waar u auteur van bent;
 • Alle vraagitems die zijn gekoppeld aan een vak waar u les in geeft binnen uw onderwijslocatie en aangesloten locaties.

Aanpassen of toevoegen van een vraagitem kan alleen in de toetsenbank. In de vragenbank kunt u alleen de vragen bekijken. Dit kan handig zijn wanneer u bijvoorbeeld het creëren van een toets wilt voorbereiden. In de vragenbank filtert u op de gewenste factoren, u kiest een vraag uit en noteert het unieke ID van deze vraag. Wanneer u een toets gaat creëren kunt u makkelijk deze vragen toevoegen in uw toets d.m.v. dit ID.