Juist / Onjuist vraag

Bij het vraagtype moet de student aangeven of een stelling juist of onjuist is.

Voor algemene uitleg over vraagitem creëren, klik hier. 

Voor algemene uitleg over toets construeren, klik hier. 

Dit is een gesloten vraag. Hierbij worden vaak stellingen gegeven. De student moet aangeven of deze juist of onjuist zijn.

Het tabblad Antwoord:

Hier krijgt u de optie om het juiste antwoord aan te geven; Juist of Onjuist.