Rankschikvraag

Bij het vraagtype "Rankschikvraag" moet de student de juiste volgorde van een reeks aangeven.

Voor algemene uitleg over vraagitem creëren, klik hier. 

Voor algemene uitleg over toets construeren, klik hier. 

Bij dit vraagtype moet de student de juiste volgorde aangeven van een reeks. Dit is een gesloten vraag.

Het tabblad Antwoorden:

Hier ziet u één regel waar u een woord/uitspraak/zinsnede kunt plaatsen. Daaronder ziet u de knop ‘Optie toevoegen’. Door op de knop ‘Optie toevoegen’ te klikken krijgt u een extra regel. De volgorde die u aanhoudt bij de creatie van de vraagitems zal gezien worden als de juiste volgorde. De studenten zullen de reeks ieder in een willekeurige volgorde zien, die ze vervolgens in een andere volgorde kunnen plaatsen.

LET OP: Het systeem gebruikt een algoritme om tot een beoordeling te komen. Ervaring leert ons dat in sommige gevallen het algoritme niet de wenselijke beoordeling geeft. We raden docenten aan om de vragen van het type ‘Rangschikvraag’ nog eens na te kijken voordat er wordt becijferd.