Tekenvraag

Bij het vraagtype Tekenvraag moeten studenten een tekening maken als antwoord.

Voor algemene uitleg over vraagitem creëren, klik hier. 

Voor algemene uitleg over toets construeren, klik hier. 

 

Als je wilt dat jouw studenten iets tekenen als antwoord op jouw vraag dan kun je dit vraagtype inzetten. Je kunt deze vraag op verschillende manieren gebruiken (meer uitleg hierover onder aan de pagina):

Stappenplan Tekenvraag maken

Het tabblad vraagstelling:

Klik op Vraag toevoegen (afbeelding 1) > Nieuwe creëren (afbeelding 2) > Teken (afbeelding 3).Bij de vraagstelling moet je jouw vraag formuleren (afbeelding 4).

 

Het tabblad Antwoordmodel:

Klik op de knop Tekening maken (afbeelding 5). Je ziet nu het tekenpallet voor het tabblad Vraag (afbeelding 6). Alles wat je hier tekent zal gezien worden door de studenten tijdens het maken van de toets. Naast het tabblad Vraag zie je het tabblad Antwoord (afbeelding 7). Alles wat je tekent in het tabblad Antwoord zal gebruikt worden als antwoordmodel tijdens het bespreken en nakijken.

Het tekenpallet bij zowel het tabblad vraag en antwoord bevat meerdere functies die hieronder worden uitgelegd:

 • Verplaatsen (afbeelding 8): met deze functie kan je geplaatste lijnen, cirkels, vierkanten of andere onderdelen van je tekening verplaatsen, vergroten en verkleinen.
 • Rechthoek (afbeelding 9): hiermee creëer je rechthoeken of vierkanten. Voordat je je vierkant plaatst kan je de randkleur, randdikte, opvulkleur en de doorzichtigheid van de opvulkleur aanpassen.
 • Cirkel (afbeelding 10): hiermee creëer je cirkels. Voordat je een cirkel plaatst kan je de randkleur, randdikte, opvulkleur en de doorzichtigheid van de opvulkleur aanpassen.
 • Rechte lijn (afbeelding 11): hiermee creëer je een rechte lijn met verschillende type lijneinde, zoals bijvoorbeeld een pijl. Voordat je de rechte lijn of de pijl plaatst kan je de lijnkleur en de randdikte verkleinen of vergroten.
 • Penlijn (afbeelding 12): de penlijn geeft je de mogelijkheid om vrijuit te tekenen in het witte vlak. Dit gaat het makkelijkst met een touchscreen of een tekentablet.
 • Tekst (afbeelding 13): hiermee creëer je een tekstveld waarin je tekst kunt typen. Je kunt bijvoorbeeld de vraagstelling hier nogmaals noteren zodat de leerlingen tegelijk kunnen tekenen en de vraag kunnen lezen.
 • Zet grid aan/uit (afbeelding 14): onder deze knop komt er een raster op de achtergrond te staan. Dit is een handig hulpmiddel als studenten bijvoorbeeld grafieken moeten maken of moeten invullen. Met de plus- en minusknop naast het grid-icoon, kan je de vakken van het raster vergroten of verkleinen.
 • Afbeelding (afbeelding 15): als je op deze knop klikt kun je een afbeelding selecteren uit je bestanden die het systeem als achtergrond in de tekening plaatst. 
  • Let op: als je dit doet in het tabblad Vraag dan zal de student de achtergrond ook zien bij het beantwoorden van deze vraag en dan kan hij/zij over deze afbeelding heen tekenen.

 

Rechts van het tekenveld (direct onder het tabblad Vraag of Antwoord) zal je zien dat iedere functie/tekening die je maakt terug te vinden is als een aparte actie/laag (afbeelding 16). Elke actie/laag die je doet komt in deze lijst terecht. Je ziet naast elke actie de volgende onderdelen:

 • Verwijderen (prullenbak): met deze knop verwijder je een geplaatste tekenfunctie. Als je bijvoorbeeld een lijn maakt die je niet wilt plaatsen, klik je op de prullenbak van de desbetreffende actie.
 • Aanpassen (tekenvraag aanpassen): met deze knop kan je de opmaak van de tekenfunctie aanpassen. Je kan bijvoorbeeld de kleur en lijndikte van een geplaatste cirkel aanpassen nadat deze cirkel geplaatst is.
 • Vergrendelen (slotje): met deze knop kan je een bepaalde actie vergrendelen of ontgrendelen. Dit kan handig zijn als je veel onderdelen in je tekening hebt en je de desbetreffende actie niet wilt veranderen in de volgorde of per ongeluk wilt verwijderen.
 • Verbergen (oog-icoontje-2): met deze knop kan je alle ongewenste acties onzichtbaar maken. Dit is voor jezelf, de studenten zien deze actie nog wel terug. Dit kan handig zijn, wanneer je snel wilt zien hoe je tekening eruit ziet zonder een bepaald onderdeel erin.
 • Versleep de volgorde (verplaatsen): met deze knop kan je de volgorde van de verschillende acties/lagen veranderen. Dit kan handig zijn als je een bepaalde laag onder of boven een andere laag wilt laten zien.

Wanneer je tevreden bent over het eindresultaat van jouw tekening klik dan op de knop Opslaan, rechts onderin (afbeelding 17).

 

Stappenplan drie basis mogelijkheden voor de tekenvraag:

 

Hieronder worden de drie basis mogelijkheden voor de tekenvraag verder uitgelegd:

 

1. Achtergrondafbeelding gebruiken waar studenten op moeten tekenen

In het tabblad Vraag kun je een achtergrondafbeelding toevoegen waarover de studenten moeten tekenen. Om dit te doen klik je op de knop Afbeelding (afbeelding 1). Je afbeelding is nu toegevoegd (afbeelding 2). Vervolgens klik je op het tabblad Antwoord (afbeelding 3). Het antwoordmodel is niet te zien voor de student bij het maken van de tekenvraag. Op het tabblad Antwoord teken je de objecten die horen bij het antwoordmodel. Dus als je bijvoorbeeld een onderdeel van de afbeelding wilt omcirkelen, klik je op cirkel (afbeelding 4) en pas je de opmaak van de cirkel aan voordat je de cirkel tekent. Vervolgens klik je op Verplaatsen (afbeelding 5) om de cirkel te vergroten of te verkleinen en te verplaatsen naar het juiste onderdeel van de achtergrondafbeelding.

 

2. Een raster plaatsen waarover de studenten moeten tekenen

In het tabblad Vraag kun je een raster/grid toevoegen waarover de studenten moeten tekenen. Om dit te doen klik je op de knop zet grid aan/uit (afbeelding 6) en daarna op de plus- of minusknop om de rastervakken te vergroten of te verkleinen (afbeelding 7). Vervolgens klik je op het tabblad Antwoord om een assenstelsel te tekenen (afbeelding 8). Klik op de Rechte lijn (afbeelding 9) en stel de opmaak van de lijn in (afbeelding 10). Teken vervolgens het assenstelsel (afbeelding 11) en klik op opslaan (afbeelding 12).

 

3. Een leeg tekenvlak

Om een leeg tekenvlak aan jouw studenten te geven vul je in het tabblad Vraag niks in. Dit tabblad laat je leeg en in het tabblad Antwoord maak je de tekening die bij het antwoordmodel wilt laten zien.