Leg uit - kort

Bij het vraagtype 'Leg uit kort' mag de student maximaal 140 leestekens gebruiken om een antwoord te geven.

Voor algemene uitleg over vraagitem creëren, klik hier. 

Voor algemene uitleg over toets construeren, klik hier. 

De bijzondere eigenschap van de 'Leg uit kort' is dat de student maximaal 140 leestekens mag gebruiken om zijn antwoord te geven. Op deze manier dwingt u de studenten kort en bondig te antwoorden op vragen. Daarnaast weten we dat een vraag met een kort en bondig antwoord andere cognitieve vaardigheden vereist dan een vraag met een groter antwoord . Door nu al het verschil te maken kan Test-Correct in een later stadium analyses maken op verschillende cognitieve niveaus.

Het tabblad Antwoord:

Geef hier het antwoord op dat als antwoordmodel moet dienen. Handig is als u aangeeft waar hoeveel punten te verdienen zijn voor de student (zie afbeelding als voorbeeld).

LET OP: Uw studenten hebben slechts plaats voor 140 leestekens voor het geven van een antwoord.

10-2Afb. Een voorbeeld van het antwoordmodel bij tabblad ‘Antwoord’ tijdens het creëren van een vraag