Rubriceervraag

Bij het vraagtype "Rubriceervraag" kan de student een reeks uitspraken/woorden koppelen aan meerdere reeks uitspraken/woorden.

Voor algemene uitleg over vraagitem creëren, klik hier. 

Voor algemene uitleg over toets construeren, klik hier. 

Dit vraagtype lijkt veel op de combineervraag, het verschil is echter dat er per gegeven uitspraak/woord in de linkerkolom meerdere antwoorden van de rechterkolom te plaatsen zijn.

Het tabblad Antwoorden:

Per item links zijn er dus meerdere mogelijkheden, voer één optie per regel in onder “Mogelijkheden”. Zie de afbeelding.

rubriceervraag

Afb. Screenshot van een voorbeeld in het tabblad ‘Antwoorden’ bij het creëren van de rubriceervraag