Tips voor natuurkunde & scheikunde docenten!

Een artikel vol met tips van een gebruiker.

Elke docent heeft zijn eigen wensen en voorkeuren tijdens het construeren en afnemen van een toets. Binnen dit artikel besteden we aandacht aan een aantal functies waarvan onze natuur en scheikunde docenten graag gebruik maken binnen Test-Correct.

Math- & ChemType

Math- & Chemtype zijn twee invoertoepassingen waarmee wiskundige en scheikundige formules en notities binnen een vraag opgesteld kunnen worden door zowel docent als student.

Deze invoertoepassingen zijn voor docenten in vraagopstellingen te gebruiken in alle vraagtypes, behalve bij de selectievraag. Dienen studenten de formule zelf op te stellen? Gebruik dan altijd het vraagtype open vraag – lang, zodat zij tijdens het maken van een toets óók toegang hebben tot Math- & ChemType.

MathType

De wiskunde editor (MathType) kun je oproepen door bij geschikte vraagtypes te klikken op het wortel-teken, zoals hieronder te zien is in afbeelding 1.

 

vr_openvraag_mathtypeAfbeelding 1: de knop MathType invoegen

 

Je ziet nu rechtsonder in je scherm een pop-up waarin meerdere wiskundige formules kunnen worden aangemaakt. (afbeelding 2.) Daarnaast kunnen formules uitgetekend worden met de muis, een pentablet, of op een touchscreen. Bij openvraagtype 'Leg uit lang' kan tijdens toetsafname de formule-tool door studenten gebruikt worden om formules uit te tekenen en zo te laten zien hoe ze tot een antwoord gekomen zijn.

Zie verderop in dit artikel de vraagtypes waarin MathType gebruikt kan worden.

 

vr_mathtype_text Afbeelding 2. Het venster MathType

vr_mathtype_resultAfbeelding 3.  Voorbeelden van wiskundige formules in de editor.

ChemType

De schei- en natuurkunde formule editor kun je oproepen door bij geschikte vraagtypes te klikken op het C-teken, zoals hieronder te zien is in afbeelding 4.

vr_openvraag_chemtypeAfbeelding 4: de knop ChemType invoegen

In het venster ChemType kan gekozen worden voor verschillende moleculen, en diverse scheikundige formules kunnen worden geformuleerd. (Afbeelding 5.)

vr_chemtype_textAfbeelding 5: Het venster ChemType

Formules uittekenen binnen een toets

Zoals eerder is aangegeven kunnen handgeschreven formules opgesteld worden binnen zowel MathType als ChemType. Je gebruikt daarvoor de knop 'handgeschreven modus' aan de rechterkant van het formulevenster. Formules worden getekend met bijvoorbeeld een pentablet of een touchscreen. De tekening wordt automatisch omgezet naar een goed leesbare formule binnen het tekstveld van de vraag. Hieronder zie je een concreet voorbeeld van een handgeschreven scheikundige formule binnen ChemType en het bijbehorende resultaat.

vr_chemtype_drawAfbeelding 6: een handgeschreven formule en het resultaat

Geschikte vraagtypes

Open vraag – Lang
Het voordeel van de open vraag – lang (Leg uit - lang) is tweeledig.

1. Tijdens de toetsconstructie kun je als docent binnen het antwoord van de vraag duidelijk aangegeven op welke onderdelen punten te behalen zijn, zodat studenten of collega's tijdens de uiteindelijke toetsbespreking, of in een CO-Learning sessie, deze punten weten te beoordelen en toepassen.

2. Tijdens de toetsafname kunnen studenten binnen dit vraagtype óók gebruik maken van de formule editor.  Het vraagtype 'Open vraag - lang' is dus zeer geschikt om het proces van een student inzichtelijk te houden wanneer  niet alleen het gegeven antwoord van belang is, maar ook de stappen die naar het antwoord geleid hebben.

Tekenvraag

Test-Correct werkt momenteel hard aan een nieuwe versie  van de tekenvraag met daarin meer mogelijkheden! We geven je wel vast wat tips wanneer je met het oude model werkt;

Begeleidende tekst toevoegen:
Hoewel docenten geen opmerkingen kunnen typen binnen de tekenvraag, kunnen studenten dit tijdens de toetsafname wel. Wil je graag extra informatie van de student ontvangen, of heeft de student behoefte een notitie toe te voegen aan de gemaakte tekening? Wijs je leerlingen dan gerust op het invulveld voor begeleidende tekst, onder het canvas.


Achtergrondafbeeldingen:
Gebruik je een achtergrondafbeelding waar de leerlingen overheen moeten tekenen?
Upload eerst de afbeelding en klik vervolgens in het scherm. De afbeelding verschijnt dan. Je kan als docent tijdens de vraagconstructie ook op de achtergrondafbeelding tekenen.

Let op!: Het is nog niet mogelijk om een afbeelding van het antwoord te uploaden. Deze zal tijdens de toetsafname zichtbaar zijn voor de student!

 

Open gaten teksten

Dit vraagtype komt goed van pas wanneer je alleen antwoorden wil krijgen van je studenten. Bijvoorbeeld, wanneer je meerdere rekensommen hebt waarvoor de student geen berekening hoeft te laten zien, of wanneer je een deel van een chemische formule toont en de student het ontbrekende deel moet invullen. Docenten gebruiken deze vraag onder andere om temperaturen om te zetten naar een andere waarde.

Meerkeuzevraag
Hoewel math- & chemtype alleen beschikbaar zijn in de vraagconstructie, wordt dit vraagtype toch vaak creatief benut. Je kunt bijvoorbeeld een resultaat laten zien met verschillende formules welke (mogelijk) naar dat resultaat leiden. De antwoordmogelijkheden zet je onder elkaar met de opties A.,B., etc, ervoor. In de antwoordopties geeft deze zelfde letters. Zo kun je toch de kennis van formules en berekeningen toetsen binnen een gesloten vraag. Hieronder vind je een voorbeeld gezien vanuit het perspectief van een student tijdens toetsafname. (afbeelding 7)

 

vr_meerkeuze_mathAfbeelding 7.