Toets inzien door student

Bij toets inzage krijgen studenten de kans om de beoordelingen te keuren, hun antwoorden die als verkeerd zijn beoordeeld in te schatten & daar waar nodig bij u aan de bel te trekken.

Als u het bespreken d.m.v. de CO-Learning module beëindigt, dan vraagt het systeem aan u of de studenten de mogelijkheid krijgen om hun eigen toets nog eens in te zien.

Heeft u geen gebruik gemaakt van CO-Learning? De toets kan voor inzage opengesteld worden als de toets becijferd is.

Als u dat wilt dan vinkt u de optie ‘Mogelijkheid tot inzien activeren’ aan. Als u dit doet verschijnt er direct de huidige datum en de huidige tijd + 20 minuten. Datum en tijd kunt u desgewenst aanpassen. Vervolgens klikt u op ‘Toepassen’. De studenten hebben nu de mogelijkheid tot de aangegeven datum en tijd hun eigen resultaten in te zien.

Als u ervoor kiest dat uw studenten de toets mogen inzien, dan krijgen de studenten de kans om de beoordelingen te keuren, hun antwoorden die als verkeerd zijn beoordeeld in te schatten & daar waar nodig bij u aan de bel te trekken (als ze het niet eens zijn met een beoordeling).

Wat ziet de student?

De student krijgt een soortgelijk overzicht als tijdens het maken van de toets. Echter ziet hij/zij bij iedere vraag zijn/haar antwoord en het antwoord van het antwoordmodel. Tevens krijgt de student ook inzicht in hoeveel punten hij/zij verdiend heeft bij deze vraag (mits dit een gesloten vraag is of een open vraag waarbij de twee beoordelaars hetzelfde aantal punten hebben toegekend). Zie de vier afbeeldingen hieronder:

 33a      33b      33c        33d  

Afb.33a Voorbeeld 1        Afb.33b Voorbeeld 2      Afb.33c Voorbeeld 3        Afb.33d Voorbeeld 4

 

De vier voorbeelden op de vorige pagina vertellen ons het volgende:

  • In voorbeeld 1 heeft de student het volle aantal punten gekregen, 3 van de 3;
  • In voorbeeld 2 zien we dat de student slechts 1 van de 2 punten heeft gekregen;
  • In voorbeeld 3 zien we dat het systeem besloten heeft dat de docent de vraag moet nakijken. In dit geval weet de student nog niet hoeveel punten hij/zij heeft gehaald voor deze vraag;
  • In voorbeeld 4 zien we dat de student geen enkele punt van de 5 te behalen punten heeft gekregen.