Toets inzien door student na CO-Learning

Bij toets inzage krijgen studenten de kans om hun antwoorden te bekijken en om hun gekregen beoordelingen door medestudenten te keuren. Daar waar nodig kan de student bij jou aan de bel trekken.

Je kan jouw studenten de mogelijkheid geven om hun eigen toets nog eens in te zien. Het openzetten van een toets voor inzage kan op twee momenten.

  1. Na het bespreken van de toets door middel van de CO-Learning module;
  2. Na het nakijken en becijferen van de toets door de docent.

Dit artikel gaat over de uitleg van optie één, voor meer informatie over optie twee, klik hier.

 

Stappenplan Toets inzien na CO-Learning:

 

Als je het bespreken van de toets door middel van de CO-Learning module  beëindigt, wordt de toets automatisch geplaatst onder de tegel Afgenomen (afbeelding 1) in het tabblad Nakijken & Normeren (afbeelding 2). Vanaf dit tabblad kan je de studenten de mogelijkheid geven om hun eigen toets nog eens in te zien. Je kan de toets op twee manieren opzetten:

  • De eerste manier is om op de drie-puntjes te klikken naast de titel van de toets die je wilt opzetten voor inzage (afbeelding 3) en dan te klikken op Openzetten (afbeelding 4).
  • De tweede manier is om te klikken op de titel van de toets die je wilt openzetten (afbeelding 5). Als je dezelfde toets bij meerdere klassen hebt afgenomen, zorg er dan voor dat je de toets van de juiste klas open klikt. De klas staat onder de titel van de toets.

 

Zodra je op de titel van de toets hebt geklikt kom je in het Na te kijken toets overzicht, je klikt op Openzetten (afbeelding 6). Er opent een pop-up scherm Inzien door Studenten met drie opties (afbeelding 7):

  1. Mogelijkheid tot inzien activeren (afbeelding 8): als je het inzien door studenten wilt openzetten, vink je de optie Mogelijkheid tot inzien activeren Als je dit doet verschijnt er direct de huidige datum en de huidige tijd + 20 minuten. Datum en tijd kun je desgewenst aanpassen.
  2. Toon cijfers: Deze optie staat automatisch uit. Cijfers kunnen pas worden getoond na nakijken en becijferen. Als je deze knop toch aanklikt na CO-Learning, zien studenten geen cijfers in hun portaal.
  3. Toon antwoordmodel: als je deze optie aanklikt zien studenten op hun eigen scherm het antwoordmodel als ze hun eigen toets inzien (lees hieronder verder bij Wat ziet de student?). Je kan deze optie ook afvinken als je het antwoordmodel wilt presenteren op het schoolbord.

Als je de opties die je wilt hebt aangevinkt klik je op Toepassen (afbeelding 9). De studenten hebben nu de mogelijkheid om hun eigen resultaten in te zien tot de aangegeven datum en tijd.

 

Als je ervoor kiest dat jouw studenten de toets mogen inzien na CO-Learning, dan krijgen de studenten de kans om de beoordelingen van twee beoordelaars (twee medestudenten) bij hun eigen vragen te keuren. De student ziet echter alleen het aantal punten als de twee beoordelaars het zelfde aantal punten hebben toegekend. De student kan beoordelen of hij/zij het eens is met de beoordeling van de medestudenten en daar waar nodig bij jou aan de bel te trekken (als ze het niet eens zijn met een beoordeling van hun medestudenten).

Als je het inzien eerder wilt stoppen dan de aangegeven datum en tijd, kan je op Dichtzetten klikken (afbeelding 10). Studenten kunnen hun toets dan niet meer inzien.

 

Stappenpan - Wat ziet de student?

 

De student logt in en klikt onder de knop Toetsen (afbeelding 1) op de knop Inzien (afbeelding 2). De student krijgt hier een overzicht te zien van welke toetsen hij/zij kan inzien tot wanneer. De student klikt op de knop Inzien (afbeelding 3). De student komt in het overzicht scherm en klikt op Inzien starten (afbeelding 4).

De student krijgt een soortgelijk overzicht als tijdens het maken van de toets. De student ziet de vraag (afbeelding 5), zijn/haar antwoord (afbeelding 6) en daaronder het antwoord van het antwoordmodel (afbeelding 7). Tevens krijgt de student ook inzicht in hoeveel punten hij/zij verdiend heeft bij deze vraag (afbeelding 8).

In de rechter kolom ziet de student hoeveel punten hij/zij heeft verdiend, mits dit een gesloten vraag is of een open vraag waarbij de twee beoordelaars hetzelfde aantal punten hebben toegekend. Dit ziet er als volgt uit:

  • 3 / 3: dit betekent dat de student het volle aantal punten heeft gekregen, namelijk 3 van de 3
  • 1 / 2: dit betekent dat de student slechts één van de twee punten heeft gekregen

Als de twee beoordelaars niet hetzelfde aantal punten hebben toegekend tijdens de CO-Learning dan ziet de student bij het inzien geen aantal punten staan, maar slechts een streepje, zoals in het voorbeeld op afbeelding 8.

De student kan naast de toegekende totaal score ook nog de eventuele feedback zien van de beoordelaars en de individuele CO-Learning scores (afbeelding 9).