Vragencarrousel aanmaken

Met Vragencarrousel creëer je een vraaggroep waaruit tijdens de toetsafname een vast aantal willekeurige vragen worden gepresenteerd aan je individuele studenten.

Met de vragencarrousel krijgt elke student hetzelfde aantal vragen terwijl elke individuele student een andere selectie vragen krijgt om te beantwoorden. Dit maakt toetsen veiliger, gevarieerder en duurzamer wanneer een toets op een later moment opnieuw wordt ingepland.

Vragencarrousel aanmaken

  • Ga naar Itembank > Schoollocatie
  • Kies Toets construeren om een nieuwe toets aan te maken of open een bestaande toets met het foldericoon ( map-icoontje ) achter de toetsgegevens.
  • Kies Nieuwe vraaggroep en selecteer de optie Carrousel


Het venster Carrousel vraaggroep aanmaken

car-vragencarrouselNaam: Geef de vraaggroep een naam waarmee de inhoud gemakkelijk geïdentificeerd kan worden.


Omschrijving (optioneel): De tekst en afbeeldingen in de omschrijving worden boven elke vraag binnen de vraaggroep weergegeven. 


Aantal vragen: Geef het aantal vragen op dat uit deze vragengroep aan de student gepresenteerd moet worden. Voorbeeld: wanneer er tien vragen in de vraaggroep staan en je kiest Aantal vragen 5 dan zullen 5 van de 10 vragen willekeurig voorgelegd worden aan de student tijdens het maken van de toets.


Deze vraaggroep afsluiten: Als u kiest om de vraaggroep af te sluiten zal de student bij het maken van de toets niet meer terug kunnen keren naar deze vraaggroep als de vraaggroep is verlaten.


Deze vraaggroep vastzetten: De vraaggroep zal op een vast moment binnen de toets aan de student worden gepresenteerd, ook als vragen buiten de vraaggroep door elkaar gehaald worden.


Vragen in deze vraaggroep shuffelen: De volgorde van de vragen binnen deze vraaggroep willekeurig door elkaar halen.


Delen Openbaar maken: Als deze optie is aangevinkt geeft u uw vakcollega’s (buiten uw organisatie) in de toekomst de mogelijkheid om dit item te vinden in de Nationale Itembank en te gebruiken binnen hun eigen toets.

terug naar boven