Automatisch uitloggen

Na 5 minuten inactiviteit wordt je automatisch uitgelogd uit je docentaccount. Zo kun je dit tijdelijk uitstellen.

We weten dat je als docent soms vrij snel en onverwacht van taak moet wisselen. Om ervoor te zorgen dat de veiligheid van jouw account gewaarborgd blijft – ook wanneer je in je lokaal bezig bent – wordt je na 5 minuten inactiviteit automatisch uitgelogd. Wil je dit tijdelijk voorkomen, dan kun je deze periode verlengen met 30 minuten. Hieronder zie je hoe je dit doet.

Tip: Je wordt niet automatisch uitgelogd wanneer het surveillantenscherm geopend is.