Per student nakijken

Er zijn drie mogelijkheden om een toets na te kijken binnen Test-Correct. Eén hiervan is alles per student nakijken.

Ga naar menu ‘toetsen’ en klikt u op de tegel ‘nakijken’. U ziet nu een overzicht van alle toetsen die besproken zijn maar nog niet nagekeken.

Als u op de knop ‘Nakijken’ klikt in het overzicht van een na te kijken toets dan worden er drie opties aan u voorgesteld:

  • Alles per vraag. Als u hiervoor kiest krijgt u alle gegeven antwoorden van de studenten per vraag gesorteerd. Klik hier voor verdere uitleg hierover;
  • Alles per student. Als u hiervoor kiest krijgt u alle gegeven antwoorden van de studenten per student gesorteerd;
  • Steekproef. U krijg een overzicht van willekeurig uitgekozen antwoorden waar de beoordelaars dezelfde score hebben toebedeeld. Dit is pas mogelijk wanneer u gebruik hebt gemaakt van de CO-Learning module tijdens het bespreken van een toets. Klik hier voor verdere uitleg. 

Alles per Student

Links ziet u de lijst van studenten die hebben deelgenomen aan de toets. De blauwgekleurde student is degene waarvan u rechts zijn/haar antwoorden ziet. (Zie afbeelding 36.)

Rechts ziet u bovenaan de knop ‘Alle antwoorden weergeven’. Daaronder ziet u de vraag geformuleerd met daaronder het antwoord uit het antwoordmodel (te herkennen aan de blauwe lijn).

Onder het antwoordmodel ziet u het antwoord van de student (te herkennen aan de groene lijn). (Zie afbeelding 36).

36

 Afb.36 Screenshot tijdens het nakijken per student

Hieronder ziet u een nieuwe vraag met antwoordmodel en het antwoord van de student. Op deze manier zijn alle antwoorden die nog nagekeken moeten worden opgesomd.

LET OP: automatisch zal het systeem alle antwoorden waar de docent naar moet kijken tonen. Als u op de knop ‘Alle antwoorden weergeven’ klikt dan krijgt u alle antwoorden te zien, ook de antwoorden die niet persé nagekeken hoeven worden.

Antwoorden die automatisch gekozen worden om nagekeken te worden zijn:

  • Antwoorden waar beide beoordelaars een andere hoeveelheid punten aan hebben toegekend;
  • Antwoorden die door geen of maar één beoordelaar is beoordeeld;
  • Antwoorden van vraagitems waarvan de optie ‘Bespreken in de klas’ uit staat.

U ziet naast elk gegeven antwoord een lijstje met de beoordelaars. Zie afbeelding 36 als voorbeeld.

Daaronder ziet u een schuiver die u kunt slepen van links naar rechts. Boven het schuifje ziet u een getal dat verandert al naargelang u met de schuiver sleept. Zodra u de schuiver loslaat verschijnt er een derde beoordelaar, de docent. De punten die de docent toebedeelt aan een antwoord zijn de uiteindelijke waardering. Zie afbeelding 36 als voorbeeld.

Opmerking: Iedere beoordelaar die afwijkt van het oordeel van de docent zal er een punt bijkrijgen in de kolom ‘veroorzaakte discrepanties’ in het overzicht van deze toets.

Als u op de knop ‘Alle antwoorden weergeven’ klikt, dan krijgt u in deze lijst ook de antwoorden te zien waar beide beoordelaars dezelfde waardering hebben gegeven. Wanneer het een gesloten vraag betreft, dan ziet u dat de beoordelaar ‘Systeem’ heet. In beide gevallen kunt u als docent een eigen beoordeling geven, dat te allen tijde ook de waardering zal zijn.

Opmerking: Hoewel het voor de docent overzichtelijk is wie wie heeft beoordeeld, blijft dat voor de student anoniem.

Bij ieder antwoord ziet u daarboven ‘Student antwoord’ gevolgd met het oog-icoontje (oog-icoontje). Als u op het oog-icoontje klikt dan verschijnt de naam van de student die dit antwoord heeft gegeven.

U heeft de gehele lijst afgewerkt en bent nu onderaan de pagina beland. U ziet daar de brede blauwe knop ‘Volgende vraag’. Als u hierop klikt gaat u naar de volgende vraag en begint de procedure zoals hierboven uitgelegd weer van voor af aan.

Uiteindelijk heeft u alle vragen weggewerkt. U klikt op de knop ‘Terug’ rechtsboven in het scherm.

De knop ‘Normeren’ rechtsboven is toegevoegd.

LET OP: De knop ‘Normeren’ komt pas tevoorschijn als alle vragen zijn nagekeken. Ziet u de knop niet, maar u was wel in de veronderstelling dat u alles had nagekeken, zoek dan in de lijst van studenten van wie nog vragen zijn na te kijken.