Per vraag nakijken

Er zijn drie mogelijkheden om een toets na te kijken binnen Test-Correct. Eén hiervan is alles per vraag nakijken.

Ga naar menu ‘toetsen’ en klikt u op de tegel ‘nakijken’. U ziet nu een overzicht van alle toetsen die besproken zijn maar nog niet nagekeken.

Als u op de knop ‘Nakijken’ klikt in het overzicht van een na te kijken toets dan worden er drie opties aan u voorgesteld:

  • Alles per vraag. Als u hiervoor kiest krijgt u alle gegeven antwoorden van de studenten per vraag gesorteerd;
  • Alles per student. Als u hiervoor kiest krijgt u alle gegeven antwoorden van de studenten per student gesorteerd. Klik hier voor verdere uitleg;
  • Steekproef. U krijg een overzicht van willekeurig uitgekozen antwoorden waar de beoordelaars dezelfde score hebben toebedeeld. Dit is pas mogelijk wanneer u gebruik hebt gemaakt van de CO-Learning module tijdens het bespreken van een toets. Klik hier voor verdere uitleg.

Alles per vraag nakijken

Bovenin ziet u een menu met blokjes. Elk blokje representeert één vraag. Het blokje wat donkerblauw kleurt is de vraag waar u op dat moment bent. Daaronder ziet u de vraagstelling gevolgd door het antwoord van het antwoordmodel (te herkennen aan de blauwe lijn aan de linkerkant). Daaronder ziet u de knop ‘Alle antwoorden weergeven’ gevolgd met een lijst antwoorden van studenten (te herkennen aan de groene lijn aan de linkerkant).

LET OP: automatisch zal het systeem alle antwoorden waar de docent naar moet kijken tonen. Als u op de knop ‘Alle antwoorden weergeven’ klikt dan krijgt u alle antwoorden te zien, ook de antwoorden die niet persé nagekeken hoeven worden.

Antwoorden die automatisch gekozen worden om nagekeken te worden zijn:

  • Antwoorden waar beide beoordelaars een andere hoeveelheid punten aan hebben toegekend;
  • Antwoorden die door geen of maar één beoordelaar is beoordeeld;
  • Antwoorden van vraagitems waarvan de optie ‘Bespreken in de klas’ uit staat.

U ziet naast elk gegeven antwoord een lijstje met de beoordelaars. Zie afbeelding 36 als voorbeeld.

Daaronder ziet u een schuiver die u kunt slepen van links naar rechts. Boven het schuifje ziet u een getal dat verandert al naargelang u met de schuiver sleept. Zodra u de schuiver loslaat verschijnt er een derde beoordelaar, de docent. De punten die de docent toebedeelt aan een antwoord zijn de uiteindelijke waardering. Zie afbeelding 36 als voorbeeld.

36b

Afb.36 Met de schuiver punten toebedelen - Per vraag alle antwoorden nakijken

Opmerking: Iedere beoordelaar die afwijkt van het oordeel van de docent zal er een punt bijkrijgen in de kolom ‘veroorzaakte discrepanties’ in het overzicht van deze toets.

Als u op de knop ‘Alle antwoorden weergeven’ klikt, dan krijgt u in deze lijst ook de antwoorden te zien waar beide beoordelaars dezelfde waardering hebben gegeven. Wanneer het een gesloten vraag betreft, dan ziet u dat de beoordelaar ‘Systeem’ heet. In beide gevallen kunt u als docent een eigen beoordeling geven, dat te allen tijde ook de waardering zal zijn.

Opmerking: Hoewel het voor de docent overzichtelijk is wie wie heeft beoordeeld, blijft dat voor de student anoniem.

Bij ieder antwoord ziet u daarboven ‘Student antwoord’ gevolgd met het oog-icoontje. Als u op het oog-icoontje klikt dan verschijnt de naam van de student die dit antwoord heeft gegeven.

U heeft de gehele lijst afgewerkt en bent nu onderaan de pagina beland. U ziet daar de brede blauwe knop ‘Volgende vraag’. Als u hierop klikt gaat u naar de volgende vraag en begint de procedure zoals hierboven uitgelegd weer van voor af aan.

Uiteindelijk heeft u alle vragen weggewerkt. U klikt op de knop ‘Terug’ rechtsboven in het scherm.

De knop ‘Normeren’ rechtsboven is toegevoegd.

LET OP: De knop ‘Normeren’ komt pas tevoorschijn als alle vragen zijn nagekeken. Ziet u de knop niet, maar u was wel in de veronderstelling dat u alles had nagekeken, zoek dan in de lijst van studenten van wie nog vragen zijn na te kijken.