Steekproef

Er zijn drie mogelijkheden om een toets na te kijken binnen Test-Correct. Eén hiervan is d.m.v. steekproef.

Ga naar menu ‘toetsen’ en klikt u op de tegel ‘nakijken’. U ziet nu een overzicht van alle toetsen die besproken zijn maar nog niet nagekeken.

Als u op de knop ‘Nakijken’ klikt in het overzicht van een na te kijken toets dan worden er drie opties aan u voorgesteld:

  • Alles per vraag. Als u hiervoor kiest krijgt u alle gegeven antwoorden van de studenten per vraag gesorteerd. Klik hier voor verdere uitleg;
  • Alles per student. Als u hiervoor kiest krijgt u alle gegeven antwoorden van de studenten per student gesorteerd. Klik hier voor verdere uitleg;
  • Steekproef. U krijg een overzicht van willekeurig uitgekozen antwoorden waar de beoordelaars dezelfde score hebben toebedeeld. Dit is pas mogelijk wanneer u gebruik hebt gemaakt van de CO-Learning module tijdens het bespreken van een toets. 

Steekproef

Hier kiest u voor als u wilt checken of de studenten wel eerlijk hebben beoordeeld. Zodra u voor de steekproef heeft gekozen vraagt het systeem een percentage op te noemen.  Het systeem zal vervolgens vragen en antwoorden tonen waarbij minstens twee beoordelaars een waardering hebben gegeven en waarbij beide beoordelaars ook dezelfde waardering hebben gegeven. Welke vragen en antwoorden uitgekozen worden is geheel willekeurig. Als u 100% kiest dan zult u alle antwoorden zien waar geen discrepanties waren tussen de beoordelaars.